Hopp til hovedinnhold

Eosinofil øsofagitt

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Eosinofil øsofagitt er en inflammatorisk tilstand i spiserøret karakterisert ved eosinofil infiltrasjon, forårsaket av antigener i matvarer
Forekomst:
Tilstanden rammer typisk barn og unge voksne
Symptomer:
Tilstanden er karakterisert ved intermitterende dysfagi og episoder med fastsittende mat i øsofagus
Funn:
Ingen spesifikke kliniske funn
Diagnostikk:
Diagnosen stadfestes ved endoskopi og histologi med biopsier fra nedre og midtre øsofagus med påvisning av eosinefile infiltrater
Behandling:
Aktuelle tiltak er å identifisere og eliminere underliggende allergener, lokal medikamentell behandling og ev. endoskopisk behandling av strikturer
 1. Liacouras CA, Furuta GT, Hirano I, et al. Eosinophilic esophagitis: updated consensus recommendations for children and adults. J Allergy Clin Immunol 2011; 128:3. PubMed  
 2. Furuta GT, Katzka DA. Eosinophilic esophagitis. N Engl J Med 2015; 373:1640. New England Journal of Medicine  
 3. Carlson M, Dlugosz A. Utredning och behandling av esosinofil esofagit. Svensk Gastroenterologisk Förening, 2020.
 4. Desai TK, Stecevic V, Chang C, Goldstein NS, Badizadegan K, Furuta GT. Association of eosinophilic inflammation with esophageal food impaction in adults. Gastrointestinal Endoscopy 2005; 61: 795-801. PubMed  
 5. Bonis PAL, Gupta SK. Clinical manifestations and diagnosis of eosinophilic esophagitis. UpToDate, last updated Feb 17, 2020. UpToDate  
 6. Arias Á, Lucendo AJ. Incidence and prevalence of eosinophilic oesophagitis increase continiously in adults and children in Central Spain: A 12-year population-based study. Dig Liver Dis. 2019;51(1):55-62. PubMed  
 7. Bonis PAL, Gupta SK. Treatment of eosinophilic esophagitis. UpToDate, last updated Feb 02, 2021. UpToDate  
 8. Holme Ø, Tjora E, Aabakken L. Eosinofil øsofagitt. Oversiktsartikkel. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 2470-4. doi:10.4045/tidsskr.11.0417 DOI  
 9. Wolf WA, Jerath MR, Sperry SL, et al. Dietary elimination therapy is an effective option for adults with eosinophilic esophagitis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2014;12:1272-79 . PubMed  
 10. Dharmaraj R, Hagglund K, Lyons H. Eosinophilic esophagitis associated with celiac disease in children. BMC Research Notes 2015; 8: 263. doi:10.1186/s13104-015-1256-z DOI  
 11. Liacouras CA, Furuta GT, Hirano I, et al. Eosinophilic esophagitis: updated consensus recommendations for children and adults. J Allergy Clin Immunol 2011; 128: 3. PubMed  
 12. Dellon ES, Liacouras CA. Advances in clinical management of eosinophilic esophagitis. Gastroenterology 2014; 147: 1238-54. pmid:25109885 PubMed  
 13. Dellon ES, Rusin S, Gebhart JH, et al. Utility of a Noninvasive Serum Biomarker Panel for Diagnosis and Monitoring of Eosinophilic Esophagitis: A Prospective Study. Am J Gastroenterol. 2015. DOI:10.1038/ajg.2015.57. DOI  
 14. Kliewer KL, Gonsalves N, Dellon ES, et al. One-food versus six-food elimination diet therapy for the treatment of eosinophilic oesophagitis: a multicentre, randomised, open-label trial. Lancet Gastroenterol Hepatol 2023. pmid:36863390 PubMed  
 15. Furuta GT, Liacouras CA, Collins MH, et al. Eosinophilic esophagitis in children and adults: a systematic review and consensus recommendations for diagnosis and treatment. Gastroenterology 2007; 133: 1342-63. Gastroenterology  
 16. Lucendo AJ, Miehlke S, Schlag C, et al. Efficacy of Budesonide Orodispersible Tablets as Induction Therapy for Eosinophilic Esophagitis in a Randomized Placebo-Controlled Trial. Gastroenterology. 2019;157(1):74-86.e15. PMID: 30922997. PubMed  
 17. Straumann A, Lucendo AJ, Miehlke S, et al. Budesonide Orodispersible Tablets Maintain Remission in a Randomized, Placebo-Controlled Trial of Patients With Eosinophilic Esophagitis. Gastroenterology. 2020;159(5):1672-1685.e5. PMID: 32721437. PubMed  
 18. Vazquez-Elizondo G, Ngamruengphong S, Khrisna M, et al. The outcome of patients with oesophageal eosinophilic infiltration after an eight-week trial of a proton pump inhibitor. Aliment Pharmacol Ther 2013; 38:1312. PubMed  
 19. Dellon ES, Rothenberg ME, Collins MH, et al. Dupilumab in Adults and Adolescents with Eosinophilic Esophagitis. N Engl J Med 2022; 387: 2317-2330. pmid:36546624 PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL