Hopp til hovedinnhold

Hiatus hernie

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Protrusjon av intraabdominalt innhold i brysthulen gjennom en utvidet åpning/hiatus i diafragma. 90-95% er glidehernier, resten er paraøsofageale hernier
Forekomst:
Sannsynligvis en ganske hyppig tilstand
Symptomer:
Asymptomatisk hos de fleste, ellers typiske symptomer på gastroøsofageal refluks som brystbrann, svie i epigastriet, sure oppstør
Funn:
Ingen spesifikke kliniske funn
Diagnostikk:
Røntgen av øsofagus og ventrikkelen gir diagnosen
Behandling:
Ved symptomer livsstilsendring, ev. antacida, H2-blokker eller protonpumpehemmer. Kirurgi ved komplisert paraøsofagealt hernie
  1. Kahrilas PJ. Hiatus Hernia. UpToDate, last updated Jan 14, 2021. UpToDate  
  2. Frantzides CT, Luu MB. Hiatus hernia. BMJ Best Practice, last updated January 2019. bestpractice.bmj.com  
  3. Dent J, El-Serag HB, Wallander MA, et al. Epidemiology of gastro-oesophageal reflux disease: a systematic review. Gut. 2005 May;54(5):710-7. PubMed  
  4. Crookes PF. Physiology of reflux disease: role of the lower esophageal sphincter. Surg Endosc. 2006 Apr;20 (Suppl 2):S462-6.
  5. Kohn GP, Price RR, DeMeester SR, et al. Guidelines for the management of hiatal hernia. Surg Endosc 2013; 27:4409. PubMed  
  6. Sihvo EI, Salo JA, Rasanen JV, Rantanen TK. Fatal complications of adult paraesophageal hernia: a population-based study. J Thorac Cardiovasc Surg. 2009 Feb. 137(2):419-24.
  7. Soricelli E, Basso N, Genco A, Cipriano M. Long-term results of hiatal hernia mesh repair and antireflux laparoscopic surgery. Surg Endosc. 2009 Apr 3.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim