Hopp til hovedinnhold

Øsofagusdivertikkel

Sist oppdatert:

Sist revidert av:Definisjon:
Divertikler er utposninger av slimhinnen gjennom de ytre lag av øsofagus
Forekomst:
Ganske sjelden tilstand
Symptomer:
Utvikler seg langsomt og er svelgevansker, ev. også hoste, heshet, dårlig ånde
Funn:
Kliniske funn er som regel normale
Diagnostikk:
Røntgen av øsofagus og/eller endoskopi gir diagnosen
Behandling:
Kirurgi dersom divertiklet volder mye besvær

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser

Andre undersøkelser

Når henvise?

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandling

Kirurgi

Forløp, komplikasjoner og prognose

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Illustrasjoner

Bilder

Video

Kilder

Referanser

Tidligere fagmedarbeidere

Fagmedarbeidere

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Hermod Petersen, professor og overlege, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim
  • Jon Erik Grønbech, professor og overlege, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Kirurgisk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim