Hopp til hovedinnhold

Øsofagusdivertikkel

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Divertikler er utposninger av slimhinnen gjennom de ytre lag av øsofagus
Forekomst:
Ganske sjelden tilstand
Symptomer:
Utvikler seg langsomt og er svelgevansker, ev. også hoste, heshet, dårlig ånde
Funn:
Kliniske funn er som regel normale
Diagnostikk:
Røntgen av øsofagus og/eller endoskopi gir diagnosen
Behandling:
Kirurgi dersom divertiklet volder mye besvær
 1. Schiff B, van Delft F. Zenker's diverticulum. UpToDate, last updated Dec 03, 2019. UpToDate  
 2. Bragg J. Esophageal diverticula. Medscape, last updated June 18, 2014. emedicine.medscape.com  
 3. Siddiq MA, Sood S, Strachan D. Pharyngeal pouch (Zenker's diverticulum). Postgrad Med J 2001; 77:506. PubMed  
 4. Herbella FA, Patti MG. Modern pathophysiology and treatment of esophageal diverticula. Langenbecks Arch Surg 2012; 397(1): 29-35.
 5. Zenker FA, von Ziemssen W. Krankenheiten des Oesophagus. Leipzig, 1867.
 6. Overbeek J J. Pathogenesis and methods of treatment of Zenker's diverticulum. Ann Otol Laryngol 2003; 112: 583-93. PubMed  
 7. Visosky AM, Parke RB, Donovan DT. Endoscopic management of Zenker's diverticulum: factors predictive of success or failure. Ann Otol Rhinol Laryngol 2008; 117(7): 531-7.
 8. Vicentine FP, Herbella FA, Silva LC, Patti MG. High resolution manometry findings in patients with esophageal epiphrenic diverticula. Am Surg. 2011 Dec. 77(12):1661-4.
 9. Kos MP, David EF, Mahieu HF. Endoscopic carbon dioxide laser Zenker's diverticulotomy revisited. Ann Otol Rhinol Laryngol 2009; 118(7): 512-8.
 10. Stangerup S-E, Kirkegaard J, Johansen LV. Endoskopisk behandling af øsofago-faryngeale divertikler (Zenkers divertikel). Ugeskr Læger 2004; 166: 703-4. Ugeskrift for Læger  
 11. Velser T, Homøe P. Resultatet af ti års behandling med endoskopisk laserevaporation af Zenkers divertikel - en patienttilfredshedsundersøgelse. Ugeskr Læger 2005; 167: 1746-9. PubMed  
 12. Adam SI, Paskhover B, Sasaki CT. Laser versus stapler: outcomes in endoscopic repair of Zenker diverticulum. Laryngoscope 2012; 122(9): 1961-6.
 13. Sharma R, DeCross AJ. Zenker's diverticulitis secondary to alendronate ingestion: a rare cause of recurrent dysphagia. Gastrointest Endosc 2011; 73:368. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Hermod Petersen, professor og overlege, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim
 • Jon Erik Grønbech, professor og overlege, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Kirurgisk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim