Hopp til hovedinnhold

Øsofagusperforasjon, iatrogen

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Søreide JA, Viste A. Esophageal perforation: diagnostic work-up and clinical decision-making in the first 24 hours. Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2011; 19:66. PubMed  
  2. Mueller DK. Esophageal rupture. Medscape, last updated Apr 09, 2019. emedicine.medscape.com  
  3. Gondal G, Johnson E, Johannessen H-O, Hoftstad B. Behandling av oesophagusperforasjoner. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 9: 1050-2. PubMed  
  4. Medisinsk fagprosedyre. Øsofagusperforasjon. Ehåndbok OUS. Siden besøkt 26.02.2020. ehandboken.ous-hf.no  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)