Hopp til hovedinnhold

Spontan øsofagusperforasjon

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Spontan ruptur av øsofagus oppstår vanligvis som følge av kraftige brekninger
Forekomst:
Meget sjelden tilstand
Symptomer:
Sykehistorien er en forhistorie med kvalme og brekninger, etterfulgt av kraftige smerter i nedre del av brystet og i epigastriet
Funn:
Sterkt smertepåvirket pasient, abdominal rigiditet, takypne, takykardi, ev. subkutant emfysem
Diagnostikk:
CT thorax og abdomen etterfulgt av endoskopi
Behandling:
Tilstanden krever umiddelbar medisinsk behandling og intervensjon, øsofagusstent og/eller drenasje
  1. Teh E, Edwards J, Duffy J, Beggs D. Boerhaave’s syndrome: a review of management and outcome. Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery 2007; 6: 640-3. PubMed  
  2. Mueller DK. Esophageal rupture. Medscape, last updated Mar 12, 2015. emedicine.medscape.com  
  3. Triadafilopoulos G. Boerhaave syndrome: Effort rupture of the esophagus. UpToDate, last updated Dec 19, 2014. UpToDate  
  4. Kollmar O, Lindemann W, Richter S, et al. Boerhaave’s syndrome: primary repair vs. esophageal resection - case reports and meta-analysis of literature. J Gastrointest Surg 2003; 7: 726-34. PubMed  
  5. Medisinsk fagprosedyre. Øsofagusperforasjon. Ehåndbok OUS. Siden besøkt 26.02.2020. ehandboken.ous-hf.no  
  6. Ghanem N, Atlehoefer C, Springer O, et al. Radiological findings in Boerhaave’s syndrome. Emerg Radiol 2003; 10: 8-13. PubMed  
  7. Richardson JD. Management of esophageal perforations: the value of aggressive surgical treatment. Am J Surg 2005; 190: 161-5. PubMed  
  8. Jougon J, McBride T, Delcambre F, Minniti A, Velly JF. Primary esophageal repair for Boerhaave’s syndrome whatever the free interval between perforation and treatment. European Journal of Cardiothoracic Surgery 2004; 25: 475-9. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)