Hopp til hovedinnhold

Øsofagusvaricer

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Dilaterte submukøse vener som utvikles hos pasienter med portal hypertensjon og som kan resultere i alvorlige blødninger
Forekomst:
Påvises hos 25-35% av pasienter med levercirrhose og er skyld i 80-90% av blødningsepisodene blant disse pasientene
Symptomer:
Varicene i seg selv gir ingen symptomer, men de kan presentere seg som akutt hematemese
Funn:
Variceblødninger er ofte alvorlige og kan føre til hypovolemisk sjokk. Samtidig foreligger kliniske funn forenlig med kronisk leversykdom
Diagnostikk:
Blodprøver kan avdekke nedsatt leverfunksjon. Øvre endoskopi kan bekrefte diagnosen
Behandling:
Intensivbehandling ved blødning med væskebehandling og ev. blodtranfusjon, endoskopisk ligatur av varicer
 1. Sanyal AJ. Overview of the management of patients with variceal bleeding. UpToDate, last updated Oct 30, 2019. UpToDate  
 2. Dolman GE. Oesophageal varices. BMJ Best Practice, last updated 15 Jan 2020.
 3. Sanyal AJ. Primary prophylaxis against variceal hemorrhage in patients with cirrhosis. UpToDate, last updated Nov 29, 2010. UpToDate  
 4. D'Amico G, Pagliaro L, Pietrosi G, Tarantino I. Emergency sclerotherapy versus vasoactive drugs for bleeding oesophageal varices in cirrhotic patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 3. Art. No.: CD002233. DOI: 10.1002/14651858.CD002233.pub2. DOI  
 5. Ioannou GN, Doust J, Rockey DC. Terlipressin for acute esophageal variceal hemorrhage. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 1. Art. No.: CD002147. DOI: 10.1002/14651858.CD002147. DOI  
 6. Gøtzsche PC, Hróbjartsson A. Somatostatin analogues for acute bleeding oesophageal varices. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 3. Art. No.: CD000193. DOI: 10.1002/14651858.CD000193.pub3. DOI  
 7. Chavez-Tapia NC, Barrientos-Gutierrez T, Tellez-Avila FI, Soares-Weiser K, Uribe M. Antibiotic prophylaxis for cirrhotic patients with upper gastrointestinal bleeding. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 9. Art. No.: CD002907. DOI: 10.1002/14651858.CD002907.pub2 DOI  
 8. Garcia-Tsao G, Abraldes JG, Berzigotti A, et al. Portal hypertensive bleeding in cirrhosis: risk stratification, diagnosis, and management: 2016 practice guidance by the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology. 2017 Jan;65(1):310-35. PubMed  
 9. Goff JS. Endoscopic variceal ligation. UpToDate, last updated Apr 23, 2021. UpToDate  
 10. Brenna E, Flaaten B, Waldum HL, Myrvold HE. Behandling av oesophagusvaricer med strikkligatur. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 2626-9. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 11. Wright AS, Rikkers LF. Current management of portal hypertension. J Gastrointest Surg 2005; 9: 992-1005. PubMed  
 12. Dimcevski G. Øsofagusvaricer. Norsk legemiddelhåndbok, sist oppdatert 20.01.2021. www.legemiddelhandboka.no  
 13. Ge PS, Runyon BA. The changing role of beta-blocker therapy in patients with cirrhosis. J Hepatol 2014; 60: 643-53. pmid:24076364 PubMed  
 14. Romero G, Kravetz D, Argonz J, et al. Comparative study between nadolol and 5-isosorbide mononitrate vs. endoscopic band ligations plus sclerotherapy in the prevention of variceal rebleeding in cirrhotic patients: a randomized controlled trial. Aliment Pharmacol Ther 2006; 24: 601-11. PubMed  
 15. Zoli M, Merkel C, Magalotti D, et al. Natural history of cirrhotic patients with small esophageal varices: a prospective study. Am J Gastroenterol 2000; 95: 503-8. PubMed  
 16. Mukherjee S, Sorrell MF. Beta-blockers to prevent esophageal varices - an unfulfilled promise. N Engl J Med 2005; 353: 2288-90. PubMed  
 17. D'Amico, de Franchis R, a Cooperative Study Group. Upper digestive bleeding in cirrhosis. Hepatology 2003; 38: 599-612. PubMed  
 18. Bosch J, Garcia-Pagan JC. Prevention of variceal rebleeding. Lancet 2003; 361: 952-4. PubMed  
 19. de Franchis R; Baveno VI Faculty. Expanding consensus in portal hypertension: report of the Baveno VI consensus workshop: stratifying risk and individualizing care for portal hypertension. J Hepatol. 2015;63:743-752. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Lars Aabakken, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, lege ved Medisinsk avdeling, Rikshospitalet