Hopp til hovedinnhold

Spiserørskramper

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Det skilles mellom diffuse spiserørskramper, nøtteknekker spiserør med sterke kontraksjoner og hypertensiv nedre øsofagussfinkter - alle uten kjent årsak
Forekomst:
Uvanlig årsak til forstyrrelser i spiserørets motilitet, men underdiagnostisert
Symptomer:
Tilstanden gir halsbrann, sure oppstøt, svelgevansker eller residiverende brystsmerter
Funn:
Klinisk undersøkelse er vanligvis normal
Diagnostikk:
Utredning fokuserer primært på å utelukke annen sykdom, men røntgen og trykkmålinger kan bidra til å stille diagnosen
Behandling:
Farmakologisk behandling forsøkes først. Kalsiumblokker er førstevalg. Ved manglende respons må invasive tiltak vurderes
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Lars Aabakken, dr. med, seksjonsoverlege ved Medisinsk avdeling, Rikshospitalet