Hopp til hovedinnhold

Spiserørskramper

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Det skilles mellom diffuse spiserørskramper, nøtteknekker spiserør med sterke kontraksjoner og hypertensiv nedre øsofagussfinkter - alle uten kjent årsak
Forekomst:
Uvanlig årsak til forstyrrelser i spiserørets motilitet, men underdiagnostisert
Symptomer:
Tilstanden gir halsbrann, sure oppstøt, svelgevansker eller residiverende brystsmerter
Funn:
Klinisk undersøkelse er vanligvis normal
Diagnostikk:
Utredning fokuserer primært på å utelukke annen sykdom, men røntgen og trykkmålinger kan bidra til å stille diagnosen
Behandling:
Farmakologisk behandling forsøkes først. Kalsiumblokker er førstevalg. Ved manglende respons må invasive tiltak vurderes
  1. Mittal R, Vaezi MF. Esophageal Motility Disorders and Gastroesophageal Reflux Disease. N Engl J Med. 2020;383(20):1961-1972. PubMed  
  2. Wilkinson JM, Halland M. Esophageal Motility Disorders. Am Fam Physician. 2020;102(5):291-296. PubMed  
  3. Talley NJ. Major disorders of esophageal hyperperistalsis: Clinical features, diagnosis and management. UpToDate, last updated Apr 23, 2021. UpToDate  
  4. Gerson LB, Kahrilas PJ, Fass R. Insights into gastroesophageal reflux disease-associated dyspeptic symptoms. Clin Gastroenterol Hepatol. 2011;9(10):824–833. PMID: 21699806 PubMed  
  5. Vanuytsel T, Bisschops R, Farré R, et al. Botulinum toxin reduces dysphagia in patients with nonachalasia primary esophageal motility disorders. Clin Gastroenterol Hepatol 2013; 11:1115. PubMed  
  6. Kahrilas PJ, Katzka D, Richter JE. Clinical practice update: the use of per-oral endoscopic myotomy in achalasia: expert review and best practice advice from the AGA Institute. Gastroenterology. 2017;153(5):1205–1211.
  7. Spencer HL, Smith L, Riley SA. A questionnaire study to assess long-term outcome in patients with abnormal esophageal manometry. Dysphagia 2006; 21: 149. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Lars Aabakken, dr. med, seksjonsoverlege ved Medisinsk avdeling, Rikshospitalet