Hopp til hovedinnhold

Spiserørskreft

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Malign svulst i øsofagus. Epiteliale svulster (95%) - 1/5 er plateepitelkarsinom og 4/5 adenokarsinom
Forekomst:
Utgjør 1% av alle krefttilfeller
Symptomer:
Dysfagi er det vanligste symptomet, dernest vekttap og smerter
Funn:
Ingen spesifikke kliniske funn, men avmagring og svekket allmenntilstand foreligger ofte på grunn av spredning
Diagnostikk:
Diagnosen stilles ved histologisk bedømmelse av biopsi tatt ved endoskopi
Behandling:
Kirurgi er eneste behandling med mulighet for langtidsoverlevelse
 1. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av spiserørskreft. Helsedirektoratet sist oppdatert 07.02.2020. www.helsebiblioteket.no  
 2. Short MW, Burgers KG, Fry VT. Esophageal cancer. Am Fam Physician. 2017 Jan 1;95(1):22-28. PubMed  
 3. Kreftregisteret. Cancer in Norway 2020. Oslo: Kreftregisteret, 2021, www.kreftregisteret.no.
 4. Demeester SR. Epidemiology and biology of esophageal cancer. Gastrointest Cancer Res. 2009;3(2 suppl 1):S2-S5. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 5. Lepage C, Rachet B, Jooste V, Faivre J, Coleman MP. Continuing rapid increase in esophageal adenocarcinoma in England and Wales. Am J Gastroenterol. 2008;103(11):2694–2699.
 6. Hvid-Jensen F, Pedersen L, Drewes AM, Sørensen HT, Funch-Jensen P. Incidence of adenocarcinoma among patients with Barrett's esophagus. N Engl J Med. 2011;365(15):1375–1383.
 7. Xie FJ, Zhang YP, Zheng QQ et al. Helicobacter pylori infection and esophageal cancer risk: an updated meta-analysis. World J Gastroenterol 2013; 19(36): 6098-107. pmid:24106412 PubMed  
 8. Layke JC, Lopez PP. Esophageal cancer: a review and update. Am Fam Physician 2006; 73: 2187-94. PubMed  
 9. Loomis d, Guyton KZ, Grosse Y, et al. Carcinogenicity of drinking coffee, mate, and very hot beverages. Lancet oncology 2016. pmid: 27318851 PubMed  
 10. Tramacere I, La Vecchia C, Negri E. Tobacco smoking and esophageal and gastric cardia adenocarcinoma: a meta-analysis. Epidemiology. 2011;22(3):344–349.
 11. Kamangar F, Chow WH, Abnet CC, et al. Environmental causes of esophageal cancer. Gastroenterol Clin North Am. 2009;38:27-57. PubMed  
 12. Turati F, Tramacere I, La Vecchia C, Negri E. A meta-analysis of body mass index and esophageal and gastric cardia adenocarcinoma. Ann Oncol. 2013;24(3):609–617.
 13. Rubenstein JH, Taylor JB. Meta-analysis: the association of oesophageal adenocarcinoma with symptoms of gastro-oesophageal reflux. Aliment Pharmacol Ther. 2010;32(10):1222–1227.
 14. Xie FJ, Zhang YP, Zheng QQ, et al. Helicobacter pylori infection and esophageal cancer risk: an updated meta-analysis. World J Gastroenterol. 2013;19(36):6098–6107.
 15. Demeester SR. Epidemiology and biology of esophageal cancer. Gastrointest Cancer Res. 2009;3(2 suppl):S2-S5. pmid: 19461918 PubMed  
 16. Stapley S, Peters TJ, Neal RD et al. The risk of oesophago-gastric cancer in symptomatic patients in primary care: a large case-control study using electronic records. Br J Cancer. 2013;108:25-31. PMID: 23257895. PubMed  
 17. Bartley AN, Washington MK, Colasacco C et al. HER2 Testing and Clinical Decision Making in Gastroesophageal Adenocarcinoma: Guideline From the College of American Pathologists, American Society for Clinical Pathology, and the American Society of Clinical Oncology. J Clin Oncol 2017; 35(4): 446-64. pmid:28129524 PubMed  
 18. Krasna MJ. Oesophageal cancer. BMJ Best Practice, last updated Jan 27, 2015.
 19. Sjoquist KM, Burmeister BH, Smithers BM et al. Survival after neoadjuvant chemotherapy or chemoradiotherapy for resectable oesophageal carcinoma: an updated meta-analysis. Lancet Oncol 2011; 12: 681-92. pmid:21684205 PubMed  
 20. Choi NC, Gibson MK. Radiation therapy, chemoradiotherapy, neoadjuvant approaches, and postoperative adjuvant therapy for localized cancers of the esophagus. UpToDate, last updated Sep 5, 2012. UpToDate  
 21. Johnson E, Gjerlaug BE, Holck-Steen A, et al. Kirurgi og stenting for cancer oesophagi. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 286-8. pmid: 15702148 PubMed  
 22. Pech O, Behrens A, May A, et al. Long-term results and risk factor analysis for recurrence after curative endoscopic therapy in 349 patients with high-grade intraepithelial neoplasia and mucosal adenocarcinoma in Barrett's oesophagus. Gut. 2008;57(9):1200–1206.
 23. Tangen M, Andresen SJ, Moum B, Hauge T. Palliasjon med stent ved kreft i oesophagus og cardia. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1607-9. PubMed  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaksjonsmedarbeider NEL
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Ingebjørg S. Juel, assistentlege, Kirurgisk klinikk, St. Olavs Hospital
 • Jon Erik Grønbech, professor og overlege, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Kirurgisk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim