Hopp til hovedinnhold

Amøbeinfeksjon

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Infeksjon i kolon med tarmprotozoen Entamoeba histolytica. Infeksjonen kan spre seg til leveren og danne leverabscess
Forekomst:
Hyppigst i tropiske og subtropiske strøk. Ca 500 mill infiserte på verdensbasis
Symptomer:
Vanligvis et subakutt forløp preget av diaré og magesmerter
Funn:
Kan være abdominal ømhet. Feber er sjelden ved intestinal infeksjon men vanlig ved hepatisk infeksjon
Diagnostikk:
Diagnosen stilles ved antigentest av avføring, ev. PCR
Behandling:
Metronidazol mot trophozoittene og diloxanid mot cystene
  1. Zulfiqar H, Mathew G, Horrall S. Amebiasis. StatPearls (Internet). Last Update: April 15, 2021. www.ncbi.nlm.nih.gov  
  2. Carrero JC, Reyes-López M, Serrano-Luna J, et al. Intestinal amoebiasis: 160 years of its first detection and still remains as a health problem in developing countries. Int J Med Microbiol. 2020;310(1):151358. PubMed  
  3. Gonzales MLM, Dans LF, Sio‐Aguilar J. Antiamoebic drugs for treating amoebic colitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 1. Art. No.: CD006085. Cochrane (DOI)  
  4. Smittevernveilederen. Amøbiasis (Entamoeba histolytica) - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 04.12.2018. fhi.no  
  5. Haque R, Kabir M, Noor Z, et al. Diagnosis of amebic liver abscess and amebic colitis by detection of Entamoeba histolytica DNA in blood, urine, and saliva by a real-time PCR assay. J Clin Microbiol 2010;48:2798-2801. PubMed  
  6. Blessman J, Pham L Van, Nu PAT, et al. Epidemiology of amebiasis in a region of high incidence of amebic liver abscess in central Vietnam. Am J Trop Med Hyg 2002; 66: 578-83. PubMed  
  7. Petri WA, Watanabe K. Amoebiasis. In BestPractice, last updated May 2018.
  8. Chavez-Tapia NC, Hernandez-Calleros J, Tellez-Avila FI, Torre A, Uribe M. Image-guided percutaneous procedure plus metronidazole versus metronidazole alone for uncomplicated amoebic liver abscess. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1. Art. No.: CD004886. DOI: 10.1002/14651858.CD004886.pub2 DOI  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Bjørg Viggen, overlege, Gastroenterologisk seksjon, Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim