Hopp til hovedinnhold

Amøbeinfeksjon

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Infeksjon i kolon med tarmprotozoen Entamoeba histolytica. Infeksjonen kan spre seg til leveren og danne leverabscess
Forekomst:
Forekommer hyppigst i tropiske og subtropiske strøk. Ca 500 mill infiserte på verdensbasis
Symptomer:
Vanligvis et subakutt forløp preget av diaré og magesmerter
Funn:
Kliniske funn kan være abdominal ømhet. Feber er sjelden ved intestinal infeksjon men vanlig ved hepatisk infeksjon
Diagnostikk:
Diagnosen stilles ved antigentest av avføring, ev. PCR
Behandling:
Behandlingen er metronidazol mot trophozoittene og diloxanid mot cystene

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Medikamentell behandling

Annen behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Tiltak ved enkelttilfelle eller utbrudd

Hva bør man kontrollere

Amøbiasis og yrke

Barnehage

Meldingsplikt

Trygdemedisin

Sykmelding

Pasientinformasjon

Hva du bør informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Illustrasjoner

Bilder

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim
  • Bo Svenungsson, docent och överläkare, Smittskydd Stockholm (Medibas)

Tidligere fagmedarbeidere

  • Bjørg Viggen, overlege, Gastroenterologisk seksjon, Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim