Hopp til hovedinnhold

Antibiotika-assosiert diaré

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Diaré som følge av bruk av antibiotika.
Forekomst:
Er økende spesielt i sykehus på grunn av bruk av bredspektrede antibiotika.
Symptomer:
Diaré opptrer vanligvis 2-8 uker etter behandling med antibiotika, men kan komme tidlig.
Funn:
Svekket allmenntilstand, ev. dehydrering. I sjeldne tilfeller tegn til ileus eller peritonitt
Diagnostikk:
Blodprøver brukes til å vurdere muligheten for fulminant kolitt. Avføringsprøver tas til dyrkning og us. på toksiner
Behandling:
Seponering av utløsende medikament. Antibiotika aktuelt ved alvorlig diaré med mer enn 10 tømninger daglig.
 1. Suniega EA, Frasca J. Probiotics to Prevent Antibiotic-Associated Diarrhea in Children. Am Fam Physician. 2020;101(5):.
 2. Elseviers MM, Van Camp Y, Nayaert S, et al. Prevalence and management of antibiotic associated diarrhea in general hospitals. BMC Infect Dis. 2015;15:129. Published 2015 Mar 17. PMID: 25888351. PubMed  
 3. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Helsedirektoratet. Sist faglig oppdatert: 16. november 2021. www.helsedirektoratet.no  
 4. Ackermann G, Thomalla S, Achermann F, et al. Prevalence and characteristics of bacteria and host factors in an outbreak situation of antibiotic-associated diarrhea. J Med Microbiol 2005; 54:149-53. PubMed  
 5. Mounsey A, Lacy Smith K, Reddy VC, Nickolich S. Clostridioides difficile Infection: Update on Management. Am Fam Physician. 2020;101(3):168-175. PubMed  
 6. Goldenberg JZ, Yap C, Lytvyn L, et al. Probiotics for the prevention of Clostridium difficile‐associated diarrhea in adults and children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 12. Art. No.: CD006095. Cochrane (DOI)  
 7. Guo Q, Goldenberg JZ, Humphrey C, El Dib R, Johnston BC. Probiotics for the prevention of pediatric antibiotic‐associated diarrhea. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 4. Art. No.: CD004827. The Cochrane Library  
 8. Allen SJ, Wareham K, Wang D, et al. Lactobacilli and bifidobacteria in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea and C. difficile diarrhoea in older inpatients (PLACIDE): a randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial. Lancet 2013. doi:10.1016/S0140-6736(13)61218-0 DOI  
 9. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Sist oppdatert 16.11.2021. Siden besøkt 17.01.2022
 10. Aslam S, Hamill RJ, Musher DM. Treatment of C. difficile-associated disease: old therapies and new strategies. Lancet Infect Dis 2005; 5: 549. PubMed  
 11. Gao XW, Mubasher M, Fang CY, Reifer C, Miller LE. Dose-response efficacy of a proprietary probiotic formula of Lactobacillus acidophilus CL1285 and Lactobacillus casei LBC80R for antibiotic-associated diarrhea and C. difficile-associated diarrhea prophylaxis in adult patients. Am J Gastroenterol 2010; 105: 1636. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Jan H. Dybdahl, overlege, dr.med., Medisinsk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Lars Aabakken, dr. med, seksjonsoverlege ved Medisinsk avdeling, Rikshospitalet