Hopp til hovedinnhold

Campylobacter tarminfeksjon

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Akutt bakteriell tarminfeksjon forårsaket av bakterien Campylobacter jejuni som vanligvis er en næringsmiddelbåren zoonose
Forekomst:
Infeksjon med Campylobacter er nå den hyppigst meldte årsaken til akutt diarésykdom i Norge
Symptomer:
Symptomene er som regel diaré, magesmerter, feber og kvalme, fra få dager opptil to ukers varighet
Funn:
Vanligvis normale kliniske funn
Diagnostikk:
Dyrkning av avføringsprøve gir diagnosen
Behandling:
Symptomatisk behandling. Antibiotikabehandling kun ved septikemiliknende forløp eller ved annet alvorlig sykdomsforløp
 1. Folkehelseinstituttet. Campylobacteriose. Smittevernveilederen. Sist oppdatert 08.06.2019.
 2. Heier BT, Nygård K, Kapperud G. Campylobacteriose i Norge i 2008. MSIS rapport nr. 11, 2009.
 3. Hofshagen M, Nygård K, Hauge, K. Zoonoserapporten 2006. Veterinærinstituttet 2007; ISSN 1502-5713:
 4. Kapperud G et al. To utbrudd av campylobakter-infeksjon etter sykkelritt - sølesprut som smittekilde? MSIS 2000; 8. MSIS-rapport  
 5. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021).
 6. Helsedirektoratet. Gastroenteritt. Nasjonal faglig retningslinje for for bruk av antibiotika i sykehus. Sist oppdatert 08.01.2018. Siden lest 14.06.2019. www.helsedirektoratet.no  
 7. Franer K, Jore S, Ocampo JMF, et al. Årsrapport 2015: Mat- og vannbårne infeksjoner 2015. Folkehelseinstituttet 2016.
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Hermod Petersen, professor, overlege i gastroenterologi, Regionsykehuset i Trondheim
 • Bjørg Viggen, overlege, Seksjon for infeksjonssykdommer, Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim
 • Dag Berild, overlege, Medisinsk klinikk, Aker Sykehus