Hopp til hovedinnhold

Campylobacter tarminfeksjon

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Akutt bakteriell tarminfeksjon forårsaket av bakterien Campylobacter jejuni som vanligvis er en næringsmiddelbåren zoonose
Forekomst:
Infeksjon med Campylobacter er nå den hyppigst meldte årsaken til akutt diarésykdom i Norge
Symptomer:
Er som regel diaré, magesmerter, feber og kvalme, fra få dager opptil to ukers varighet
Funn:
Vanligvis normale kliniske funn
Diagnostikk:
Dyrkning av avføringsprøve gir diagnosen
Behandling:
Symptomatisk behandling. Antibiotikabehandling kun ved septikemiliknende forløp eller ved annet alvorlig sykdomsforløp
  1. Smittevernveilederen. Campylobacteriose. Folkehelseinstituttet. Sist oppdatert 19.06.2019. www.fhi.no  
  2. Heier BT, Nygård K, Kapperud G. Campylobacteriose i Norge i 2008. MSIS rapport nr. 11, 2009.
  3. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021).
  4. Helsedirektoratet. Gastroenteritt, akutt, alvorlig. Nasjonal faglig retningslinje for for bruk av antibiotika i sykehus. Sist faglig oppdatert 01. mars 2022. www.helsedirektoratet.no  
  5. Franer K, Jore S, Ocampo JMF, et al. Årsrapport 2015: Mat- og vannbårne infeksjoner 2015. Folkehelseinstituttet 2016.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Hermod Petersen, professor, overlege i gastroenterologi, Regionsykehuset i Trondheim
  • Bjørg Viggen, overlege, Seksjon for infeksjonssykdommer, Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim
  • Dag Berild, overlege, Medisinsk klinikk, Aker Sykehus