Hopp til hovedinnhold

Campylobacter tarminfeksjon

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Akutt bakteriell tarminfeksjon forårsaket av bakterien Campylobacter jejuni som vanligvis er en næringsmiddelbåren zoonose
Forekomst:
Infeksjon med Campylobacter er nå den hyppigst meldte årsaken til akutt diarésykdom i Norge
Symptomer:
Symptomene er som regel diaré, magesmerter, feber og kvalme, fra få dager opptil to ukers varighet
Funn:
Vanligvis normale kliniske funn
Diagnostikk:
Dyrkning av avføringsprøve gir diagnosen
Behandling:
Symptomatisk behandling. Antibiotikabehandling kun ved septikemiliknende forløp eller ved annet alvorlig sykdomsforløp

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Kontroll

Barnehage

Meldingsplikt

Trygdemedisin

Sykmelding

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Hermod Petersen, professor, overlege i gastroenterologi, Regionsykehuset i Trondheim
  • Bjørg Viggen, overlege, Seksjon for infeksjonssykdommer, Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim
  • Dag Berild, overlege, Medisinsk klinikk, Aker Sykehus