Hopp til hovedinnhold

Clostridioides difficile tarminfeksjon

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Tarminfeksjon forårsaket av bakterien Clostridioides difficile sekundært til antibiotikabehandling
Forekomst:
Forekomst er tiltakende på grunn av økende bruk av bredspektrede antibiotika, og en av de hyppigste årsakene til nosokomial diaré
Symptomer:
Symptomene kommer oftest 2-4 uker etter påbegynt antibiotikabehandling og består i hyppig og løs avføring, av og til med blod eller slim
Funn:
Kliniske funn er svekket allmenntilstand, ev. dehydrering
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er målinger av infeksjonsparametre, PCR i avføringsprøve, us. på toksiner, ev. dyrkning
Behandling:
Behandlingen avhenger av alvorlighetsgraden. Lettere tilfeller behøver ikke behandling, alvorligere tilfeller behandles med metronidazol eller vancomycin.

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Annen behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Plan

Meldingsplikt

Trygdemedisin

Sykmelding

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Hermod Petersen, professor i gastroenterologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og overlege i gastroenterologi, Regionsykehuset i Trondheim
  • Dag Berild, overlege, Medisinsk klinikk, Aker Sykehus
  • Bjørg Viggen, overlege, Gastroenterologisk seksjon, Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim