Hopp til hovedinnhold

E. coli-enteritt

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Enteritt på grunn av infeksjon med tarmpatogene E. coli bakterier - EHEC, EIEC, EPEC, ETEC, EAEC
Forekomst:
Forekommer både som enkelttilfelle eller utbrudd. Jevn økning av forekomst i Norge de siste 10 - 15 årene. Rundt 1300 sykdomstilfeller rapportert i 2017. 
Symptomer:
Alt fra asymptomatisk forløp til magesmerte med eller uten mild diaré til alvorlige forløp med massiv blodig og pussholdig diaré, feber, nedsatt allmenntilstand, oppkast, nyresviktsymptomer
Funn:
I lette tilfeller ingen spesifikke kliniske funn. Ved alvorligere tilfeller nedsatt allmenntilstand, feber og dehydrering
Diagnostikk:
Avføringsprøver for påvisning av diaréfremkallende agens. Dyrkning ved positiv screeningprøve eller for kontrollprøver etter tidligere funn av tarmpatogene bakterier
Behandling:
Vanligvis symptomatisk behandling, ev. intravenøs væskebehandling 
  1. Overvåkning av sykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer. Årsrapport 2018. Folkehelseinstituttet, Folkehelseinstituttet. Rapport 04.06.2019. www.fhi.no  
  2. Smittevernveilederen. E. coli-enteritt (inkludert EHEC-infeksjon og HUS). Folkehelseinstituttet. Sist oppdatert 02.06.2021. www.fhi.no  
  3. Franer K, Jore S, Ocampo JMF, et al. Årsrapport 2015: Mat- og vannbårne infeksjoner 2015. Folkehelseinstituttet 2016.
  4. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Akutt gastroenteritt. Helsedirektoratet, sist oppdatert 16. november 2021.
  5. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Gastroenteritt. Helsedirektoratet, sist faglig oppdatert 08. januar 2018.
  6. Clark WF, Sontrop JM, Macnab JJ, et al. Long term risk of hypertension, renal impairment, and caardivascular disease after gastroenteritis from drinking water contaminated with Escherichia coli O157:H7: a prospective cohort study. BMJ 2010; 341: c6020. BMJ (DOI)  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim
  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim