Hopp til hovedinnhold

E. coli-enteritt

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Enteritt på grunn av infeksjon med tarmpatogene E. coli bakterier - EHEC, EIEC, EPEC, ETEC, EAEC
Forekomst:
Forekommer både som enkelttilfelle eller utbrudd. Jevn økning av forekomst i Norge de siste 10 - 15 årene. Rundt 1300 sykdomstilfeller rapportert i 2017. 
Symptomer:
Alt fra asymptomatisk forløp til magesmerte med eller uten mild diaré til alvorlige forløp med massiv blodig og pussholdig diaré, feber, nedsatt allmenntilstand, oppkast, nyresviktsymptomer
Funn:
I lette tilfeller ingen spesifikke kliniske funn. Ved alvorligere tilfeller nedsatt allmenntilstand, feber og dehydrering
Diagnostikk:
Avføringsprøver for påvisning av diaréfremkallende agens. Dyrkning ved positiv screeningprøve eller for kontrollprøver etter tidligere funn av tarmpatogene bakterier
Behandling:
Vanligvis symptomatisk behandling, ev. intravenøs væskebehandling 

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Når henvise

Terapi

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Vaksinering ved reiser

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Oppfølging og tiltak

Meldingsplikt

Trygdemedisin

Sykmelding

Pasientinformasjon

Hva bør du informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin og universitetslektor, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim