Hopp til hovedinnhold

Ekinokokkose, cystisk

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
E. granulosus også kalt hundens dvergbendelorm, er en parasitt som en sjelden gang kan ramme mennesker. Smitter ikke mellom mennesker.
Forekomst:
Ses hovedsaklig hos flyktninger fra endemiske land.
Symptomer:
Som regel symptomfri, kolangittlignende mageplager eller andre symptom forekommer.
Funn:
Hepatomegali, evt patologi fra andre organ som er rammet, er mulige kliniske manifestasjoner.
Diagnostikk:
Blodprøver kan vise eosinofili og forandringer i leverprøver. Ultralyd brukes for påvisning av cyster.
Behandling:
Er primært kirurgisk, men med tillegg av medikamentell behandling. Prognosen er god for de aller fleste.
  1. Moro PL. Clinical manifestations and diagnosis of echinococcosis. UpToDate, last updated Jun 01, 2021. UpToDate  
  2. Veterinærinstituttet: Ekinokokkose og Echinococcus. Publisert 08.03.2011.
  3. Smittevernveilederen. Ekinokokkose - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet. Sist oppdatert 11.01.2021. www.fhi.no  
  4. Moro PL. Treatment of echinococcosis. UpToDate, last updated Feb 20, 2020. UpToDate  
  5. Craig PS, McManus DP, Lightowlers MW et al. Prevention and control of cystic echinococcosis. Lancet Infect Dis 2007; 6: 285-94. PubMed  
  6. Nasseri-Moghaddam S, Abrishami A, Taefi A, Malekzadeh R. Percutaneous needle aspiration, injection, and re-aspiration with or without benzimidazole coverage for uncomplicated hepatic hydatid cysts. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 1. Art. No.: CD003623. DOI: 10.1002/14651858.CD003623.pub3 DOI  
  7. Veterinærinstituttet: Revens dvergbendelmark (Echinococcus multilocularis). Publisert 29.04.2011
  • Tor André Johannessen, lege og redaktør NEL