Hopp til hovedinnhold

Ekinokokkose, cystisk

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
E. granulosus også kalt hundens dvergbendelorm, er en parasitt som en sjelden gang kan ramme mennesker. Smitter ikke mellom mennesker.
Forekomst:
Ses hovedsaklig hos flyktninger fra endemiske land.
Symptomer:
Som regel symptomfri, kolangittlignende mageplager eller andre symptom forekommer.
Funn:
Hepatomegali, evt patologi fra andre organ som er rammet, er mulige kliniske manifestasjoner.
Diagnostikk:
Blodprøver kan vise eosinofili og forandringer i leverprøver. Ultralyd brukes for påvisning av cyster.
Behandling:
Behandling er primært kirurgisk, men med tillegg av medikamentell behandling. Prognosen er god for de aller fleste

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Behandlingsoversikt

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Kirurgi

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Plan

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Tor André Johannessen, lege og redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Bo Svenungsson, docent och överläkare, Smittskydd Stockholm