Hopp til hovedinnhold

Viral gastroenteritt

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Tarminfeksjon forårsaket av virus. Norovirus hyppig i alle aldre. Rotavirus og adenovirus spesielt hos barn. Dårlig håndhygiene og lav alder disponerer.
Forekomst:
Hyppig tilstand hos barn under 4-5 år. Forekommer særlig i vintermånedene. Utbrudd av Norovirus i institusjoner.
Symptomer:
Symptomene er kvalme, anorexi, oppkast, diaré.
Funn:
Lavgradig feber forekommer. Tegn på dehydrering, spesielt hos barn.
Diagnostikk:
Avføringsprøver til påvisning av agens ved tvil om diagnosen.
Behandling:
Rehydrering og erstatte pågående tap er viktigste terapi. Unngå hyperosmolare drikker som ren brus og saft med lite vann. Kommersielle rehydreringsløsninger foretrekkes hos barn for å erstatte salttap. Håndvask kan forebygge utbrudd.

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Oppfølging

Barnehage

Utbrudd i helseinstitusjon

Meldingsplikt

Varsling om utbrudd

Trygdemedisin

Sykmelding

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
  • Hermod Petersen, professor og overlege, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim
  • Bjørg Viggen, overlege, Gastroenterologisk seksjon, Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim