Hopp til hovedinnhold

Viral gastroenteritt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Tarminfeksjon forårsaket av virus. Norovirus hyppig i alle aldre. Rotavirus og adenovirus spesielt hos barn. Dårlig håndhygiene og lav alder disponerer.
Forekomst:
Hyppig tilstand hos barn under 4-5 år. Forekommer særlig i vintermånedene. Utbrudd av Norovirus i institusjoner.
Symptomer:
Kvalme, anorexi, oppkast, diaré.
Funn:
Lavgradig feber forekommer. Tegn på dehydrering, spesielt hos barn.
Diagnostikk:
Avføringsprøver til påvisning av agens ved tvil om diagnosen.
Behandling:
Rehydrering og erstatte pågående tap er viktigste terapi. Unngå hyperosmolare drikker som ren brus og saft med lite vann. Kommersielle rehydreringsløsninger foretrekkes hos barn for å erstatte salttap. Håndvask kan forebygge utbrudd.
 1. Flint JA, Van Duynhoven YT, Angulo FJ, et al. Estimating the burden of acute gastroenteritis, foodborne disease, and pathogens commonly transmitted by food: an international review. Clin Infect Dis 2005; 41:698. PubMed  
 2. Lin B. Viral gastroenteritis. Medscape, last updated Jan 08, 2018. emedicine.medscape.com  
 3. Smittevernveilederen. Norovirus og Sapovirus-enteritt - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 08.11.2018. fhi.no  
 4. Smittevernveilederen. Rotavirusvaksine - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 26.07.2019. fhi.no  
 5. Schnadower D, Tarr PI, Casper C, et al. Lactobacillus rhamnosus GG versus Placebo for Acute Gastroenteritis in Children. N Engl J Med 2018; 379: 2002-14. pmid:30462938 PubMed  
 6. Freedman SB, Williamson-Urquhart S, Farion KJ, et al. Multicenter Trial of a Combination Probiotic for Children with Gastroenteritis. N Engl J Med 2018; 379: 2015-26. pmid:30462939 PubMed  
 7. Guarino A, Albano F, Ashkenazi et. al. European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition/European Society for Paediatric Infectious Diseases evidence-based guidelines for the management of acute gastroenteritis in children in Europe: executive summary. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2008; 46: 619-621. PubMed  
 8. Spandorfer PR, Alessandrini EA, Joffe MD, Localio R, Shaw KN. Oral versus intravenous rehydration of moderately dehydrated children: A randomized, controlled trial. Pediatrics 2005; 115: 295-301. Pediatrics  
 9. Hartling L, Bellemare S, Wiebe N, Russell KF, Klassen TP, Craig WR. Oral versus intravenous rehydration for treating dehydration due to gastroenteritis in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 3. Art. No.: CD004390. DOI: 10.1002/14651858.CD004390.pub2. DOI  
 10. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet. Sist faglig oppdatert 16. november 2021.
 11. DeCamp LR, Byerley JS, Doshi N, Steiner MJ. Use of antiemetic agents in acute gastroenteritis. A systematic review and meta-analysis. Arch Pediatr Adolesc Med 2008; 162: 858-65. PubMed  
 12. Fedorowicz Z, Jagannath VA, Carter B. Antiemetics for reducing vomiting related to acute gastroenteritis in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 9. Art. No.: CD005506. DOI: 10.1002/14651858.CD005506.pub5. DOI  
 13. Ejemot-Nwadiaro RI, Ehiri JE, Arikpo D, Meremikwu MM, Critchley JA. Hand washing promotion for preventing diarrhoea. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD004265. DOI: 10.1002/14651858.CD004265.pub3. DOI  
 14. Bergman H, Henschke N, Hungerford D, et al. Vaccines for preventing rotavirus diarrhoea: vaccines in use. Cochrane Database of Systematic Reviews 2021, Issue 11. Art. No.: CD008521. Cochrane (DOI)  
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Hermod Petersen, professor og overlege, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim
 • Bjørg Viggen, overlege, Gastroenterologisk seksjon, Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim