Hopp til hovedinnhold

Giardiasis

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Tarminfeksjon forårsaket av protozoen Giardia lamblia 
Forekomst:
Parasitten forekommer forholdsvis hyppig på verdensbasis som årsak til diaré. Flest smittetilfeller i utlandet. Smitte i Norge forekommer også. Totalt meldes knapt 500 tilfeller årlig, men tilstanden er trolig underdiagnostisert
Symptomer:
Asymptomatisk forløp hos rundt halvparten av de smittede. Symptomene ved akutt sykdom er magesmerter, diaré, kvalme, oppkast, oppblåsthet og vekttap, som kan vare i 2-4 uker
Funn:
Kliniske funn er ømhet i abdomen, ev. feber (sjelden)
Diagnostikk:
Giardia-spesifikk nukleinsyrepåvisning (PCR) eller antigenpåvisning i avføring eller mikroskopi (påvisning av cyster) kan bekrefte diagnosen. Meldepliktig
Behandling:
Behandles med metronidazol. Alternativer ved behandlingssvikt: albendazol i kombinasjon med metronidazol. Quinakrin er effektivt men kan gi psykiatriske bivirkninger. Paromomycin til gravide 
 • Kristine Mørch, overlege, Haukeland universitetssjukehus
 • Dag Berild, overlege, Medisinsk klinikk, Aker Sykehus
 1. Folkehelseinstituttet. Nettpublikasjoner. Smittevernveilederen. Giardiasis - veileder for helsepersonell. Sist oppdatert 04.04.2019. www.fhi.no  
 2. Nygård K. Giardiasis - et undervurdert problem i Norge?. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 155. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 3. Steen K, Damsgaard E. Giardiaepidemien i 2004 og Bergen Legevakt. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 187-9. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 4. Buret AG. Pathophysiology of enteric infections with Giardia duodenalius. Parasite. 2008 Sep. 15(3):261-5.
 5. Leder K, Weller PF. Giardiasis: Epidemiology, clinical manifestations, and diagnosis. UpToDate, last updated May 26, 2021. UpToDate  
 6. Cantey PT, Roy S, Lee B, et al. Study of nonoutbreak giardiasis: novel findings and implications for research. Am J Med 2011; 124: 1175. PubMed  
 7. Nygård K, Vold L, Robertsson L et al. Underdiagnostiseres innenlandssmittede Cryptosporidium- og Giardia-infeksjoner i Norge? Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 3406-9. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 8. Midtvedt T. Giardia - et urdyr på fremmarsj. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 127: 154. PubMed  
 9. Nazer H. Giardiasis. Medscape, last updated Feb 15, 2016. emedicine.medscape.com  
 10. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet. Sist faglig oppdatert 16. november 2021.
 11. Mørch K, Hanevik K, Robertson LJ, et al. Treatment-ladder and genetic characterisation of parasites in refractory giardiasis after an outbreak in Norway. J Infect 2008; 56(4): 268-73. pmid:18328567 PubMed  
 12. Litleskare S, Rortveit G, Eide GE, et al. Prevalence of Irritable Bowel Syndrome and Chronic Fatigue 10 Years After Giardia Infection. Clin Gastroenterol Hepatol 2018; 16(7): 1064-1072. pmid:29378314 PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim