Hopp til hovedinnhold

Giardiasis

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Tarminfeksjon forårsaket av protozoen Giardia lamblia (syn. G. intestinalis, G. duodenalis)
Forekomst:
Parasitten forekommer forholdsvis hyppig på verdensbasis som årsak til diaré. Flest smittetilfeller i utlandet. Smitte i Norge forekommer også. Totalt meldes knapt 500 tilfeller årlig, men tilstanden er trolig underdiagnostisert
Symptomer:
Asymptomatisk forløp hos rundt halvparten av de smittede. Symptomene ved akutt sykdom er magesmerter, diaré, kvalme, oppkast, oppblåsthet og vekttap, som kan vare i 2-4 uker
Funn:
Kliniske funn er ømhet i abdomen, ev. feber (sjelden)
Diagnostikk:
Giardia-spesifikk nukleinsyrepåvisning (PCR) eller antigenpåvisning i avføring eller mikroskopi (påvisning av cyster) kan bekrefte diagnosen. Meldepliktig
Behandling:
Behandles med metronidazol. Alternativer ved behandlingssvikt: albendazol i kombinasjon med metronidazol. Quinakrin er effektivt men kan gi psykiatriske bivirkninger. Paromomycin til gravide 

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Oppfølging

Kontroll

Barnehage/institusjoner

Meldingsplikt til MSIS

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Trygdemedisin

Sykmelding

Pasientinformasjon

Hva bør du informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Illustrasjoner

Foto

Kilder

Referanser

Tidligere fagmedarbeider

Fagmedarbeidere

  • Kristine Mørch, overlege, Haukeland universitetssjukehus