Hopp til hovedinnhold

Hakemark

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Hakemark er en infeksjon med en innvollsmark som smitter fra forurenset jord ved å penetrere huden hos mennesker.
Forekomst:
Tilstanden er utbredt i fuktige tropiske og subtropiske strøk, også turistreisemål i Sør-Europa. Man antar at inntil en fjerdedel av verdens befolkning er infisert
Symptomer:
Hakemark er som regel asymptomatisk, men kan gi anemi, ev. magesmerter og diare.
Funn:
Kutan larva migrans er en klinisk diagnose.
Diagnostikk:
Intestinal infeksjon bekreftes ved påvisning av egg i avføringen.
Behandling:
Behandling gir fullstendig helbredelse om den gis før sekundære komplikasjoner opptrer. Behandling består av forebyggende tiltak (forbedre sanitære forhold) og behandling ved hjelp av antihelmintika

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Illustrasjoner

Bilder

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, Edda legesenter. Universitetslektor, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim (tilpasning til NEL)
  • Bo Svenungsson, docent och överläkare, Smittskydd Stockholm (Medibas)