Hopp til hovedinnhold

Hakemark

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Hakemark er en infeksjon med en innvollsmark som smitter fra forurenset jord ved å penetrere huden hos mennesker.
Forekomst:
Tilstanden er utbredt i fuktige tropiske og subtropiske strøk, også turistreisemål i Sør-Europa. Man antar at inntil en fjerdedel av verdens befolkning er infisert
Symptomer:
Hakemark er som regel asymptomatisk, men kan gi anemi, ev. magesmerter og diaré.
Funn:
Kutan larva migrans er en klinisk diagnose.
Diagnostikk:
Intestinal infeksjon bekreftes ved påvisning av egg i avføringen.
Behandling:
Gir fullstendig helbredelse om den gis før sekundære komplikasjoner opptrer. Består av forebyggende tiltak (forbedre sanitære forhold) og behandling ved hjelp av antihelmintika.
 1. Feldmeier H, Schuster A. Mini review: Hookworm-related cutaneous larva migrans. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2012; 31: 915-8. pmid:21922198 PubMed  
 2. Bethony J, Brooker S, Albonico M, et al. Soil-transmitted helminth infections: ascariasis, trichuriasis, and hookworm. Lancet 2006; 367: 1521-32. PubMed  
 3. Schuster A, Lesshafft H, Talhari S, et al. Life quality impairment caused by hookworm-related cutaneous larva migrans in resource-poor communities in Manaus, Brazil. PLoS Negl Trop Dis 2011; 5: e1355. pmid: 22087341 PubMed  
 4. World Health Organization. Fact sheet: Soil-transmitted helminth infections. Last updated 02 March 2020. www.who.int  
 5. Weller PF, Leder K. Hookworm infection. Hookworm infection. UpToDate, last updated Jul 29, 2021. UpToDate  
 6. Feldmeier H, Jackson A, Heukelback J, et al. A study in a community in Brazil in which cutaneous larva migrans is endemic. Clin Infect Dis 2006; 43: e13-e18. pmid:16779735 PubMed  
 7. Gautret P, Cramer JP, Field V, et al. Infectious diseases among travellers and migrants in Europe, EuroTravNet 2010. Euro Surveill 2012; 17: 20205. pmid:22790534 PubMed  
 8. Brooker S, Clements A and Bundy DAP. Global epidemiology, ecology and control of soil-transmitted helminth infections. Adv Parasitol 2006; 62: 223-65. PubMed  
 9. Keiser J, Utzinger J. Efficacy of current drugs against soil-transmitted helminth infections. Systematic review and meta-analysis. JAMA 2008; 299: 1937-48. Journal of the American Medical Association  
 10. Taylor-Robinson DC, Maayan N, Soares-Weiser K, Donegan S, Garner P. Deworming drugs for soil-transmitted intestinal worms in children: effects on nutritional indicators, haemoglobin, and school performance. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 7. Art. No.: CD000371. DOI: 10.1002/14651858.CD000371.pub6 DOI  
 11. Salam RA, Haider BA, Humayun Q, Bhutta ZA. Effect of administration of antihelminthics for soil-transmitted helminths during pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 6. Art. No.: CD005547. DOI: 10.1002/14651858.CD005547.pub3 DOI  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL