Hopp til hovedinnhold

Salmonella, tarminfeksjon

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Tarminfeksjon med en av flere serotyper Salmonella. Overføres vanligvis gjennom kontaminert mat, mest vanlig er lettbedervelige matvarer som kjøttprodukter
Forekomst:
Meldt 961 tilfeller i 2018, to av tre var smittet i utlandet
Symptomer:
Varierer med serotype. Oppkast og blodig diaré ved salmonellaenteritt. Slapphet, hodepine, magesmerter og økende feber ved tyfoid feber
Funn:
Kan medføre dehydrering
Diagnostikk:
Dyrkning av avføringsprøver, blodkultur (tyfoid feber)
Behandling:
Infeksjonen er stort sett selvbegrensende, og antibiotika er vanligvis ikke indisert. Rehydrering kan bli nødvendig
  1. Smittevernveilederen. Salmonellose - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 17.04.2019.
  2. Folkehelseinstituttet. Salmonellasmitte fra småfugl. 09.02.2007.
  3. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Akutt gastroenteritt. Helsedirektoratet, sist oppdatert 16. november 2021. www.helsedirektoratet.no  
  4. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Gastroenteritt. Helsedirektoratet 08. januar 2018. www.helsedirektoratet.no  
  5. Onwuezobe IA, Oshun PO, Odigwe CC. Antimicrobials for treating symptomatic non-typhoidal Salmonella infection. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 11. Art. No.: CD001167. DOI: 10.1002/14651858.CD001167.pub2. DOI  
  6. Anwar E, Goldberg E, Fraser A, Acosta CJ, Paul M, Leibovici L. Vaccines for preventing typhoid fever. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 1. Art. No.: CD001261. DOI: 10.1002/14651858.CD001261.pub3 DOI  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Hermod Petersen, professor, overlege i gastroenterologi, Regionsykehuset i Trondheim
  • Bjørg Viggen, overlege, Gastroenterologisk seksjon, Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim
  • Dag Berild, overlege, Medisinsk klinikk, Aker Sykehus