Hopp til hovedinnhold

Salmonella, tarminfeksjon

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Tarminfeksjon med en av flere serotyper Salmonella. Overføres vanligvis gjennom kontaminert mat, mest vanlig er lettbedervelige matvarer som kjøttprodukter
Forekomst:
Meldt 992 tilfeller i 2017, to av tre var smittet i utlandet
Symptomer:
Symptomer varierer med serotype. Oppkast og blodig diare ved salmonellaenteritt. Slapphet, hodepine, magesmerter og økende feber ved tyfoid feber
Funn:
Kan medføre dehydrering
Diagnostikk:
Dyrkning av avføringsprøver, blodkultur (tyfoid feber)
Behandling:
Infeksjonen er stort sett selvbegrensende, og antibiotika er vanligvis ikke indisert. Rehydrering kan bli nødvendig

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Kontroll

Salmonellose og barnehage

Meldingsplikt

Hva bør man kontrollere

Trygdemedisin

Sykmelding

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Hermod Petersen, professor, overlege i gastroenterologi, Regionsykehuset i Trondheim
  • Bjørg Viggen, overlege, Gastroenterologisk seksjon, Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim
  • Dag Berild, overlege, Medisinsk klinikk, Aker Sykehus