Hopp til hovedinnhold

Shigella tarminfeksjon

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Shigella dysenteri, shigellose, rammer hovedsakelig tykktarmen og kalles også bakteriell dysenteri. Forårsakes av fire ulike shigella-typer
Forekomst:
På verdensbasis infiseres rundt 165 millioner hvert år. I Norge rapporteres rundt 100 tilfeller per år
Symptomer:
Sykdomsbildet avhenger av bakterietype, ofte vandig diare, magekramper og feber. Mest alvorlig sykdomsbilde ved S. dysenteriae 1
Funn:
Kliniske funn avhenger av alvorlighetsgrad. Kan være tegn på dehydrering
Diagnostikk:
Diagnosen stilles ved dyrkning av avføring
Behandling:
Symptomatisk behandling. Ev. antibiotika dersom alvorlige eller vedvarende symptomer, barn og personer i utsatte yrker

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Oppfølging

Plan

Hva bør man kontrollere

Trygdemedisin

Meldings- og varslingsplikt

Trygdemedisin

Sykmelding

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Hermod Petersen, professor og overlege, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim
  • Bjørg Viggen, overlege, Gastroenterologisk seksjon, Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim