Hopp til hovedinnhold

Shigella tarminfeksjon

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Shigella dysenteri, shigellose, rammer hovedsakelig tykktarmen og kalles også bakteriell dysenteri. Forårsakes av fire ulike shigella-typer
Forekomst:
På verdensbasis infiseres rundt 270 millioner hvert år. I Norge rapporteres rundt 100 tilfeller per år
Symptomer:
Sykdomsbildet avhenger av bakterietype, ofte vandig diare, magekramper og feber. Mest alvorlig sykdomsbilde ved S. dysenteriae 1
Funn:
Avhenger av alvorlighetsgrad. Kan være tegn på dehydrering
Diagnostikk:
Diagnosen stilles ved dyrkning av avføring
Behandling:
Symptomatisk behandling. Ev. antibiotika dersom alvorlige eller vedvarende symptomer, barn og personer i utsatte yrker
 1. Folkehelseinstituttet. Shigellose - veileder for helsepersonell- Sist oppdatert 18.04.2019. Siden besøkt 20.01.2023. www.fhi.no  
 2. Lyngstad TM, Krosness MM, Salamanca BV et al. Årsrapport 2018: Overvåking av infeksjonssykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer. Folkehelseinstituttet. Oslo; Juni 2019. ISSN 2387-6441 www.fhi.no  
 3. WHO. Shigella. Update April 30, 2022. www.who.int  
 4. Keshav S, Barnabas A. Shigella infection. BestPractice, last reviewed Oct 2019. Siden besøkt 29.11.19 bestpractice.bmj.com  
 5. Taylor CM. Enterohaemorrhagic Escherichia coli and Shigella dysenteriae type 1-induced haemolytic uraemic syndrome. Pediatr Nephrol 2008; 23: 1425-1431. PubMed  
 6. Schroeder GN, Hilbi H. Molecular pathogenesis of Shigella spp.: controlling host cell signaling, invasion, and death by type III secretion. Clin Microbiol Rev 2008;21:134-156. PubMed  
 7. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021).
 8. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Sist oppdatert 08.01.2018.
 9. Puzari M, Sharma M, Chetia P. Emergence of antibiotic resistant Shigella species: A matter of concern. J Infect Public Health 2018; 11: 451-54. pmid:29066021 PubMed  
 10. Centers for Disease Control and Prevention . Importation and domestic transmission of shigella sonnei resistant to ciprofloxacin - United States, may 2014-february 2015. Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) 2015; 64: 318-20. PubMed  
 11. Centers for Disease Control and Prevention. Recommendations for diagnosing and managing Shigella strains with possible reduced susceptibility to ciprofloxacin. HAN 00401. 2017. emergency.cdc.gov  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Hermod Petersen, professor og overlege, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim
 • Bjørg Viggen, overlege, Gastroenterologisk seksjon, Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim