Hopp til hovedinnhold

Shigella tarminfeksjon

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Shigella dysenteri, shigellose, rammer hovedsakelig tykktarmen og kalles også bakteriell dysenteri. Forårsakes av fire ulike shigella-typer
Forekomst:
På verdensbasis infiseres rundt 165 millioner hvert år. I Norge rapporteres rundt 100 tilfeller per år
Symptomer:
Sykdomsbildet avhenger av bakterietype, ofte vandig diare, magekramper og feber. Mest alvorlig sykdomsbilde ved S. dysenteriae 1
Funn:
Kliniske funn avhenger av alvorlighetsgrad. Kan være tegn på dehydrering
Diagnostikk:
Diagnosen stilles ved dyrkning av avføring
Behandling:
Symptomatisk behandling. Ev. antibiotika dersom alvorlige eller vedvarende symptomer, barn og personer i utsatte yrker
 1. Folkehelseinstituttet. Shigellose - veileder for helsepersonell- Sist oppdatert april 2019. Siden besøkt 29.11.19 www.fhi.no  
 2. Lyngstad TM, Krosness MM, Salamanca BV et al. Årsrapport 2018: Overvåking av infeksjonssykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer. Folkehelseinstituttet. Oslo; Juni 2019. ISSN 2387-6441 www.fhi.no  
 3. Puzari M, Sharma M, Chetia P. Emergence of antibiotic resistant Shigella species: A matter of concern. J Infect Public Health 2018; 11: 451-54. pmid:29066021 PubMed  
 4. Keshav S, Barnabas A. Shigella infection. BestPractice, last reviewed Oct 2019. Siden besøkt 29.11.19 bestpractice.bmj.com  
 5. Taylor CM. Enterohaemorrhagic Escherichia coli and Shigella dysenteriae type 1-induced haemolytic uraemic syndrome. Pediatr Nephrol 2008; 23: 1425-1431. PubMed  
 6. Schroeder GN, Hilbi H. Molecular pathogenesis of Shigella spp.: controlling host cell signaling, invasion, and death by type III secretion. Clin Microbiol Rev 2008;21:134-156. PubMed  
 7. Wong CS, Jelacic S, Habeeb RL, et al. The risk of the hemolytic-uremic syndrome after antibiotic treatment of Escherichia coli O157:H7 infections. N Engl J Med 2000; 342: 1930-1936. New England Journal of Medicine  
 8. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021).
 9. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Sist oppdatert 08.01.2018.
 10. Centers for Disease Control and Prevention . Importation and domestic transmission of shigella sonnei resistant to ciprofloxacin - United States, may 2014-february 2015. Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) 2015; 64: 318-20. PubMed  
 11. Centers for Disease Control and Prevention. Recommendations for diagnosing and managing Shigella strains with possible reduced susceptibility to ciprofloxacin. HAN 00401. 2017. emergency.cdc.gov  
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Hermod Petersen, professor og overlege, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim
 • Bjørg Viggen, overlege, Gastroenterologisk seksjon, Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim