Hopp til hovedinnhold

Spolorm, ascaris

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Er en 10-30 cm lang, hvitaktig orm som kan infisere mennesker
Forekomst:
Spolorm er ikke så hyppig i Norden, men svært utbredt på verdensbasis
Symptomer:
Milde tilfeller gir ingen symptomer. Den vanligste presentasjonen er at det finnes en orm i avføringen
Funn:
Ingen kliniske funn
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelse kan være mikroskopi av egg
Behandling:
Ormedrepende midler, mebendazol
 1. Leder K, Weller PF, Reddy DN. Ascariasis. UpToDate, last updated Nov 30, 2021. UpToDate  
 2. Bethony J, Brooker S, Albonico M, et al. Soil-transmitted helminth infections: ascariasis, trichuriasis, and hookworm. Lancet 2006; 367: 1521-32. PubMed  
 3. Smittevernveilederen. Marksykdommer - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 13.01.2021. fhi.no  
 4. Brooker S, Clements A and Bundy DAP. Global epidemiology, ecology and control of soil-transmitted helminth infections. Adv Parasitol 2006; 62: 223-65. PubMed  
 5. Montresor A, Awasthi S and Crompton DW. Use of benzimidazoles in children younger than 24 months for the treatment of soil-transmitted helminthiasis. Acta Trop 2003; 86: 223-32. PubMed  
 6. Norsk legemiddelhåndbok. G7 Graviditet og legemidler. Oslo. Sist endret 15.05.2019. Siden besøkt 12.09.2023 www.legemiddelhandboka.no  
 7. Keiser J, Utzinger J. Efficacy of current drugs against soil-transmitted helminth infections. Systematic review and meta-analysis. JAMA 2008; 299: 1937-48. Journal of the American Medical Association  
 8. Awasthi S, Peto R, Read S, et al. Population deworming every 6 months with albendazole in 1 million pre-school children in north India: DEVTA, a cluster-randomised trial. Lancet. 2013;381:1478-1486 PubMed  
 9. NewStrunz EC, Addiss DG, Stocks ME, et al. Water, sanitation, hygiene, and soil-transmitted helminth infection: a systematic review and meta-analysis. PLoS Med. 2014;11:e1001620. PMID: 24667810 PubMed  
 10. Dangour AD, Watson L, Cumming O, Boisson S, Che Y, Velleman Y, Cavill S, Allen E, Uauy R. Interventions to improve water quality and supply, sanitation and hygiene practices, and their effects on the nutritional status of children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 8. Art. No.: CD009382. DOI: 10.1002/14651858.CD009382.pub2. DOI  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Hermod Petersen, professor og overlege, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim