Hopp til hovedinnhold

Spolorm, ascaris

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Er en 10-30 cm lang, hvitaktig orm som kan infisere mennesker
Forekomst:
Spolorm er ikke så hyppig i Norden, men svært utbredt på verdensbasis
Symptomer:
Milde tilfeller gir ingen symptomer. Den vanligste presentasjonen er at det finnes en orm i avføringen
Funn:
Ingen kliniske funn
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelse kan være mikroskopi av egg
Behandling:
Behandlingen er ormedrepende midler, mebendazol

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Sykehistorie

Tilleggsundersøkelser

Andre undersøkelser

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Illustrasjoner

Foto

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
  • Hermod Petersen, professor og overlege, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim