Hopp til hovedinnhold

Spolorm, ascaris

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Er en 10-30 cm lang, hvitaktig orm som kan infisere mennesker
Forekomst:
Spolorm er ikke så hyppig i Norden, men svært utbredt på verdensbasis
Symptomer:
Milde tilfeller gir ingen symptomer. Den vanligste presentasjonen er at det finnes en orm i avføringen
Funn:
Ingen kliniske funn
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelse kan være mikroskopi av egg
Behandling:
Ormedrepende midler, mebendazol
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
  • Hermod Petersen, professor og overlege, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim