Hopp til hovedinnhold

Turistdiaré

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
En akutt, ikke-inflammatorisk tarminfeksjon med løs avføring og begrenset systemisk affeksjon
Forekomst:
Reisediaré er det hyppigste helseproblemet i forbindelse med opphold i utlandet
Symptomer:
Typisk 4-5 løse eller vandige avføringer per dag, ev. magesmerter og kvalme
Funn:
Som regel ingen kliniske funn av betydning
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er som regel unødvendig
Behandling:
De aller fleste behøver ikke behandling utover god væsketilførsel. Bare unntaksvis gis antibiotika
 1. Juckett G. Traveller's diarrhoea. BMJ BestPractice. Last updated Oct 2018.
 2. DuPont HL. Systematic review: the epidemiology and clinical features of travellers' diarrhoea. Aliment Pharmacol Ther. 2009;30:187-196 PubMed  
 3. Diemert DJ. Prevention and treatment of traveler's diarrhea. Clin Microbiol Rev. 2006;19:583-594. PubMed  
 4. Hill DR, Ryan ET. Management of travellers' diarrhoea. Clinical review. BMJ 2008; 337: a1746. BMJ (DOI)  
 5. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021).
 6. LaRocque R, Harris JB. Travelers' diarrhea: Clinical manifestations, diagnosis, and treatment. UpToDate, last updated Jul 12, 2021. UpToDate  
 7. Allen SJ, Martinez EG, Gregorio GV, Dans LF. Probiotics for treating acute infectious diarrhoea. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 11. Art. No.: CD003048. DOI: 10.1002/14651858.CD003048.pub3 DOI  
 8. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Akutt gastroenteritt. Helsedirektoratet, sist oppdatert 16. november 2021. www.helsedirektoratet.no  
 9. Sazawal S, Hiremath G, Dhingra U, Malik P, Deb S, Black RE. Efficacy of probiotics in prevention of acute diarrhea: A meta-analysis of masked, randomized, placebo-controlled trials. Lancet Infect Dis 2006; 6: 374-82. PubMed  
 10. Hill DR, Ford L, Lallo DG. Oral cholera vaccines: use in clinical practice. Lancet Infect Dis 2006; 6: 361-73. PubMed  
 11. Steffen R, Hill DR, DuPont HL. Traveler's diarrhea: a clinical review. JAMA. 2015 Jan 6;313(1):71-80. PMID: 25562268.
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Hermod Petersen, professor, overlege i gastroenterologi, Regionsykehuset i Trondheim
 • Bjørg Viggen, overlege, Gastroenterologisk seksjon, Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim
 • Dag Berild, overlege, Medisinsk klinikk, Aker Sykehus