Hopp til hovedinnhold

Turistdiaré

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
En akutt, ikke-inflammatorisk tarminfeksjon med løs avføring og begrenset systemisk affeksjon
Forekomst:
Reisediaré er det hyppigste helseproblemet i forbindelse med opphold i utlandet
Symptomer:
Symptomene er typisk 4-5 løse eller vandige avføringer per dag, ev. magesmerter og kvalme
Funn:
Som regel ingen kliniske funn av betydning
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er som regel unødvendig
Behandling:
De aller fleste behøver ikke behandling utover god væsketilførsel. Bare unntaksvis gis antibiotika

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Vaksinasjon ved reiser

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Trygdemedisin

Sykmelding

Pasientinformasjon

Hva du bør informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Oppfølging

Plan

Hva bør man kontrollere

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Hermod Petersen, professor, overlege i gastroenterologi, Regionsykehuset i Trondheim
  • Bjørg Viggen, overlege, Gastroenterologisk seksjon, Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim
  • Dag Berild, overlege, Medisinsk klinikk, Aker Sykehus