Hopp til hovedinnhold

Whipples sykdom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Er en infeksjonssykdom forårsaket av bakterien Tropheryma whipplei
Forekomst:
Tilstanden er meget sjelden
Symptomer:
Langvarig forløp med vekttap, diaré, magesmerter og leddsmerter. Sentralnervesystemet er også affisert hos ca. 50%
Funn:
Tegn til malabsorpsjon, leddbetennelser, ev. nevrologiske utfall
Diagnostikk:
Tilstanden kan påvises ved å måle serum antistoffrespons, immunpåvisning av antigen i vevsbiopsi og utvikling av cellefrie kulturmedia
Behandling:
Antibiotika
  1. Antunes C, Singhai M. Whipple disease. StatPearls (Internet). Last Update: February 7, 2023. www.ncbi.nlm.nih.gov  
  2. Apstein MD, Schneider T. Whipple's disease. UpToDate, last updated Nov 09, 2022. UpToDate  
  3. Whipple GH. A hitherto undescribed disease characterised anatomically by deposits of fat and fatty acids in the intestinal mesenteric lymphatic tissue. Johns Hopkins Hospital Bulletin 1907; 18: 382-91. PubMed  
  4. Eriksen R, Westre B, Bergh K, Qvigstad G. Whipples sykdom. Tidsskr Nor Lægeforen 2008; 128: 1406-9. PubMed  
  5. Fenollar F, Puéchal X, Raoult D. Whipple's disease. N Engl J Med 2007; 356: 55-66. PubMed  
  6. Dumler JS, Baisden BL, Yardley JH, Raoult D. Immunodetection of Tropheryma whipplei in intestinal tissues from Dr. Whipple's 1907 patient. N Engl J Med 2003; 348: 1411-2. New England Journal of Medicine  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Dag Berild, overlege, Medisinsk klinikk, Aker Sykehus