Hopp til hovedinnhold

Whipples sykdom

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Er en infeksjonssykdom forårsaket av bakterien Tropheryma whipplei
Forekomst:
Tilstanden er meget sjelden
Symptomer:
Sykdommen er karakterisert ved langvarig forløp med vekttap, diaré, magesmerter og leddsmerter. Sentralnervesystemet er også affisert hos ca. 50%
Funn:
Kliniske funn kan vise tegn til malabsorpsjon, leddbetennelser, ev. nevrologiske utfall
Diagnostikk:
Tilstanden kan påvises ved å måle serum antistoffrespons, immunpåvisning av antigen i vevsbiopsi og utvikling av cellefrie kulturmedia
Behandling:
Antibiotika

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie og kliniske funn

Tilleggsundersøkelser

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Dag Berild, overlege, Medisinsk klinikk, Aker Sykehus