Hopp til hovedinnhold

Whipples sykdom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Er en infeksjonssykdom forårsaket av bakterien Tropheryma whipplei
Forekomst:
Tilstanden er meget sjelden
Symptomer:
Sykdommen er karakterisert ved langvarig forløp med vekttap, diaré, magesmerter og leddsmerter. Sentralnervesystemet er også affisert hos ca. 50%
Funn:
Kliniske funn kan vise tegn til malabsorpsjon, leddbetennelser, ev. nevrologiske utfall
Diagnostikk:
Tilstanden kan påvises ved å måle serum antistoffrespons, immunpåvisning av antigen i vevsbiopsi og utvikling av cellefrie kulturmedia
Behandling:
Antibiotika
 1. Misbah SA, Aslam A, Costello C. Whipple's disease. Lancet 2004; 363: 654-6. PubMed  
 2. Apstein MD, Schneider T. Whipple's disease. UpToDate, last updated Mar 18, 2016. www.uptodate.com  
 3. Whipple GH. A hitherto undescribed disease characterised anatomically by deposits of fat and fatty acids in the intestinal mesenteric lymphatic tissue. Johns Hopkins Hospital Bulletin 1907; 18: 382-91. PubMed  
 4. Fenollar F, Puéchal X, Raoult D. Whipple's disease. N Engl J Med 2007; 356: 55-66. PubMed  
 5. Eriksen R, Westre B, Bergh K, Qvigstad G. Whipples sykdom. Tidsskr Nor Lægeforen 2008; 128: 1406-9. PubMed  
 6. Gerard A, Sarrot-Reynauld F, Liozon E, et al. Neurologic presentation of Whipple disease: report of 12 cases and review of the literature. Medicine (Baltimore) 2002; 81: 443-57. PubMed  
 7. Mahnel R, Kalt A, Ring S, Stallmach A, Strober W, Marth T. Immunosuppressive therapy in Whipple's disease patients is associated with the appearance of gastrointestinal manifestations. Am J Gastroenterol 2005; 100: 1167-73. PubMed  
 8. Misbah SA, Mapstone NP. Whipple's disease revisited. J Clin Pathol 2000; 53: 750-5. PubMed  
 9. Lepidi H, Fenollar F, Gerolami R, et al. Whipple's disease: immunospecific and quantitative immunohistochemical study of intestinal biopsy specimens. Hum Pathol 2003; 34: 589-96. PubMed  
 10. Fenollar F, Lepidi H, Raoult D. Whipple's endocarditis: review of the literature and comparisons with Q fever, Bartonella infection, and blood culture-positive endocarditis. Clin Infect Dis 2001; 33: 1309-16. PubMed  
 11. Smith MA. Whipple endocarditis without gastrointestinal disease. Ann Intern Med 2000; 132: 595. Annals of Internal Medicine  
 12. Marth T, Raoult D. Whipple's disease. Lancet 2003; 361: 239-46. PubMed  
 13. Fenollar F, Raoult D. Whipple's disease. Clin Diagn Lab Immunol 2001; 8: 1-8. PubMed  
 14. Dutly F, Altwegg M. Whipple's disease and "Tropheryma whippelii." Clin Microbiol Rev 2001; 14: 561-83.
 15. Dumler JS, Baisden BL, Yardley JH, Raoult D. Immunodetection of Tropheryma whipplei in intestinal tissues from Dr. Whipple's 1907 patient. N Engl J Med 2003; 348: 1411-2. New England Journal of Medicine  
 16. Fenollar F, Raoult D. Molecular techniques in Whipple's disease. Expert Rev Mol Diagn 2001; 1: 299-309. PubMed  
 17. Fenollar F, Fournier PE, Robert C, Raoult D. Use of genome selected repeated sequences increases the sensitivity of PCR detection of Tropheryma whipplei. J Clin Microbiol 2004; 42: 401-3. PubMed  
 18. Schnider PJ, Reisinger EC, Gerschlager W, et al. Long-term follow-up in cerebral Whipple's disease. Eur J Gastroenterol Hepatol 1996; 8: 899-903. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Dag Berild, overlege, Medisinsk klinikk, Aker Sykehus