Hopp til hovedinnhold

Yersiniainfeksjon

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Akutt gastrointestinal infeksjon forårsaket av yersiniabakterier, ev. med utvikling av reaktiv artritt, ev. erythema nodosum
Forekomst:
Insidens er avtakende. De siste årene ca. 70 tilfeller årlig i Norge
Symptomer:
Feber, diaré og magesmerter, vanligvis av 1-3 ukers varighet
Funn:
Få eller ingen kliniske funn, ev. artritt, ev. erythema nodosum
Diagnostikk:
Påvises ved dyrkning eller PCR i avføringsprøve. Eventuelt serologisk testing senere i forløpet
Behandling:
De fleste behøver ingen behandling. Tilstanden er selvhelbredende

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser

Meldingsplikt

Når henvise

Terapi

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Kontroll

Yesiniose og barnehage

Trygdemedisin

Sykmelding

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Bjørg Viggen, overlege, Gastroenterologisk seksjon, Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim
  • Hermod Petersen, professor og overlege, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim