Hopp til hovedinnhold

Yersiniainfeksjon

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Akutt gastrointestinal infeksjon forårsaket av yersiniabakterier, ev. med utvikling av reaktiv artritt, ev. erythema nodosum
Forekomst:
Insidens er avtakende. De siste årene ca. 70 tilfeller årlig i Norge
Symptomer:
Feber, diaré og magesmerter, vanligvis av 1-3 ukers varighet
Funn:
Få eller ingen kliniske funn, ev. artritt, ev. erythema nodosum
Diagnostikk:
Påvises ved dyrkning eller PCR i avføringsprøve. Eventuelt serologisk testing senere i forløpet
Behandling:
De fleste behøver ingen behandling. Tilstanden er selvhelbredende
  1. Folkehelseinstituttet. Yersiniose - veileder for helsepersonell. Sist oppdatert 29.05.2019. Siden lest 18.12.2020. fhi.no  
  2. Janda JM, Abbott SL. The genus Yersinia. I: Janda JM, Abbott SL. The Enterobacteriaceae. Washington D.C.: ASM Press, 2006: 205-32.
  3. Stenstad T, Grahek-Ogden D, Nilsen M, et al. Et utbrudd av Yersinia enterocolitica O:9-infeksjon. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 586-9. PubMed  
  4. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021).
  5. Helsedirektoratet. Gastroenteritt. Antibiotika i sykehus. Sist oppdatert 8. januar 2018. Siden lest 18.12.2020 www.https  
  6. Bergmann TK, Vinding K, Hey H. Multiple hepatic abscesses due to Yersinia enterocolitica infection secondary to primary haemochromatosis. Scand J Gastroenterol 2001; 8: 891-5. PubMed  
  7. Välimäki E, Aittomäki S, Karenko L, Kantonen J, Pettersson T, Turunen U, et al. Normal inflammasome activation and low production of IL-23 by monocyte-derived macrophages from subjects with a history of reactive arthritis. Scand J Rheumatol 2013; 42(4):294-8. PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Bjørg Viggen, overlege, Gastroenterologisk seksjon, Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim
  • Hermod Petersen, professor og overlege, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim