Hopp til hovedinnhold

Fulminant kolitt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Alvorlig betennelse i store deler av eller hele kolon. Mange mulige underliggende årsaker, men hyppigst ulcerøs kolitt
Forekomst:
Forholdvis sjelden tilstand
Symptomer:
Blodig diaré med minst 6 daglige tømninger, generell sykdomsfølelse, magesmerter, nattlige plager
Funn:
Medtatt pasient, febril, takykard, ev. dehydrert, diffust øm abdomen
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er blodprøver, syrebase status, blodtyping, røntgen, endoskopi, ultralyd
Behandling:
Intensiv sykehusbehandling - overvåkning av indremedisiner og kirurg i fellesskap for å vurdere ev. indikasjon for tidlig kolektomi
  1. Peppercorn MA, Farrell RJ. Management of the hospitalized adult patient with severe ulcerative colitis. UpToDate, last updated Aug 29, 2022. UpToDate  
  2. Prytz Berset I. Akutt alvorlig ulcerøs kolitt. Gastroenterologen. Publisert 19.10.2018. gastroenterologen.no  
  3. Swaminath A, feingold D. Images in clinical medicine. Fulminant ulcerative colitis. N Engl J Med 2010; 362: 635. New England Journal of Medicine  
  4. Rogler G. Medical management of ulcerative colitis. Dig Dis 2009; 27: 542-9. PubMed  
  5. Ford AC, Sandborn WJ, Khan KJ, et al. Efficacy of biological therapies in inflammatory bowel disease: systematic review and meta-analysis. Am J Gastroenterol. 2011;106:644-659. PubMed  
  6. Ehteshami-Afshar S, Nikfar S, Rezaie A, et al. A systematic review and meta-analysis of the effects of infliximab on the rate of colectomy and post-operative complications in patients with inflammatory bowel disease. Arch Med Sci. 2011;7:1000-1012. PubMed  
  • Bjørn Moum, professor i gastroenterologi, Oslo Universitetssykehus

Tidligere fagmedarbeidere

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim