Hopp til hovedinnhold

Fulminant kolitt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Alvorlig betennelse i store deler av eller hele kolon. Mange mulige underliggende årsaker, men hyppigst ulcerøs kolitt
Forekomst:
Forholdvis sjelden tilstand
Symptomer:
Blodig diare med minst 6 daglige tømninger, generell sykdomsfølelse, magesmerter, nattlige plager
Funn:
Medtatt pasient, febril, takykard, ev. dehydrert, diffust øm abdomen
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er blodprøver, syrebase status, blodtyping, røntgen, endoskopi, ultralyd
Behandling:
Intensiv sykehusbehandling - overvåkning av indremedisiner og kirurg i fellesskap for å vurdere ev. indikasjon for tidlig kolektomi
  1. Peppercorn MA, Farrell RJ. Management of severe ulcerative colitis. UpToDate, last updated Aug 13, 2014. UpToDate  
  2. Nielsen OH, Vainer B, Rask-Madsen J. Non-IBD and noninfectious colitis. Nat Clin Pract Gastroenterol Hepatol 2008; 5: 28-39. PubMed  
  3. Swaminath A, feingold D. Images in clinical medicine. Fulminant ulcerative colitis. N Engl J Med 2010; 362: 635. New England Journal of Medicine  
  4. Rogler G. Medical management of ulcerative colitis. Dig Dis 2009; 27: 542-9. PubMed  
  5. Ford AC, Sandborn WJ, Khan KJ, et al. Efficacy of biological therapies in inflammatory bowel disease: systematic review and meta-analysis. Am J Gastroenterol. 2011;106:644-659. PubMed  
  6. Ehteshami-Afshar S, Nikfar S, Rezaie A, et al. A systematic review and meta-analysis of the effects of infliximab on the rate of colectomy and post-operative complications in patients with inflammatory bowel disease. Arch Med Sci. 2011;7:1000-1012. PubMed  
  • Bjørn Moum, professor i gastroenterologi, Oslo Universitetssykehus

Tidligere fagmedarbeidere

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim