Hopp til hovedinnhold

Mikroskopisk kolitt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Utgjøres av de to tilstandene kollagen kolitt og lymfocytær kolitt
Forekomst:
Insidens er funnet å være ca. 9 tilfeller per 100.000 per år
Symptomer:
Vedvarende vandig, ublodig diaré
Funn:
Kliniske funn er normale
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser som koloskopi og røntgen er stort sett normale, men det er ganske typiske histopatologiske forandringer
Behandling:
De fleste tilfeller går over av seg selv. Persisterende tilfeller kan ev. behandles med loperamid, mesalasin eller budesonid
 1. Miehlke S, Verhaegh B, Tontini GE, Madisch A, Langner C, Münch A. Microscopic colitis: pathophysiology and clinical management. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2019;4(4):305-314. PubMed  
 2. Lindström CG. Collagenous colitis with watery diarrhea--a new entity? Pathol Eur 1976; 11: 87-89. PubMed  
 3. Wickbom A, Bohr J, Eriksson S, et al. Stable incidence of collagenous colitis and lymphocytic colitis in Orebro, Sweden, 1999-2008: a continuous epidemiologic study. Inflamm Bowel Dis 2013;19:2387-93. PubMed  
 4. Bonderup OK, Wigh T, Nielsen GL, et al. The epidemiology of microscopic colitis: a 10-year pathology-based nationwide Danish cohort study. Scand J Gastroenterol 2015;50:393-8. PubMed  
 5. Tong J, Zheng Q, Zhang C, et al. Incidence, prevalence, and temporal trends of microscopic colitis: A systematic review and meta-analysis. Am J Gastroenterol. 2015 Feb;110(2):265-276 . doi:10.1038/ajg.2014.431 DOI  
 6. Münch A. Patient med kronisk diarré - tänk på mikroskopisk kolit! NGF Nytt, oktober 2016. gastroenterologen.no  
 7. Miehlke S, Verhaegh B, Tontini GE, Madisch A, Langner C, Münch A. Microscopic colitis: pathophysiology and clinical management. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2019 Apr;4(4):305–14. PMID: 30860066 PubMed  
 8. Tulassay Z, Mihaly E, Herszényi L. Microscopic Colitis: A Challenging Disorder. Dig Dis. 2020;38(2):117-121. PubMed  
 9. Vigren L, Tysk C, Strom M, et al. Celiac disease and other autoimmune diseases in patients with collagenous colitis. Scand J Gastroenterol 2013;48:944-50. PubMed  
 10. Vigren L, Sjoberg K, Benoni C, et al. Is smoking a risk factor for collagenous colitis? Scand J Gastroenterol 2011;46:1334-9. PubMed  
 11. Wildt S, Nordgaard-Lassen I, Bendtsen F, Rumessen JJ. Metabolic and inflammatory faecal markers in collagenous colitis. Eur J Gastroenterol Hepatol 2007; 19: 567. PubMed  
 12. Pardi DS. Diagnosis and Management of Microscopic Colitis. Am J Gastroenterol. 2017 Jan;112(1):78–85. PMID: 27897155 PubMed  
 13. Langner C, Aust D, Ensari A, et al. Histology of microscopic colitis-review with a practical approach for pathologists. Histopathology 2015;66:613-26 PubMed  
 14. Münch A, Aust D, Bohr J, et al. Microscopic colitis: Current status, present and future challenges: Statements of the European Microscopic Colitis Group. J Crohn’s Colitis 2012;6:932-45.
 15. Kafil TS, Nguyen TM, Patton PH, et al. Interventions for treating collagenous colitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 11. Art. No.: CD003575. DOI: 10.1002/14651858.CD003575.pub6. DOI  
 16. Chande N, Al Yatama N, Bhanji T, Nguyen TM, McDonald JWD, MacDonald JK. Interventions for treating lymphocytic colitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 7. Art. No.: CD006096. DOI: 10.1002/14651858.CD006096.pub4. DOI  
 17. Miehlke S, Madisch A, Kupcinskas L, et al. Budesonide is more effective than mesalamine or placebo in short-term treatment of collagenous colitis. Gastroenterology 2014;146:1222-30 e1-2.
 18. Sebastian S, Wilhelm A, Jessica L, Myers S, Veysey M. Budesonide treatment for microscopic colitis: systematic review and meta-analysis. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2019 Aug;31(8):919–27.
 19. Miehlke S, Madisch A, Voss C, et al. Long-term follow-up of collagenous colitis after induction of clinical remission with budesonide. Aliment Pharmacol Ther 2005; 22: 1115. PubMed  
 20. Pokorny CS, Kneale KL, Henderson CJA. Progression of collagenous colitis to ulcerative colitis. J Clin Gastroenterol 2001; 32: 435-38. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Jan H. Dybdahl, overlege, dr.med., Medisinsk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim