Hopp til hovedinnhold

Fruktosemalabsorpsjon

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Malabsorpsjon av fruktose er vanlig både blant pasienter med uspesifikke mageplager og blant friske personer. Det er usikkert hvilken klinisk betydning tilstanden har
Forekomst:
Sannsynligvis en hyppig tilstand
Symptomer:
Symptomer på malabsorpsjon av karbohydrater er luftplager, magekramper og magesmerter, diaré og noen ganger hodepine og stemningslidelser
Funn:
Ingen spesifikke kliniske funn
Diagnostikk:
Vanligvis ingen tilleggsundersøkelser
Behandling:
Aktuell behandling er kostomlegging med unngåelse av fruktoseholdig mat
 1. Ebert K, Witt H. Fructose malabsorption. Mol Cell Pediatr. 2016 Dec;3(1):10. PMID: 26883354 PubMed  
 2. Montalto M, Gallo A, Ojetti V, Gasbarrini A. Fructose, trehalose and sorbitol malabsorption. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2013;17 Suppl 2:26-9. PMID: 24443064. PubMed  
 3. Gibson PR, Newnham E, Barrett JS, Shepherd SJ, Muir JG. Review article: fructose malabsorption and the bigger picture. Aliment Pharmacol Ther 2007; 25: 349-63. PubMed  
 4. Kyaw MH, Mayberry JF. Fructose malabsorption: True condition or a variance from normality. J Clin Gastroenterol 2011; 45: 16-21. PubMed  
 5. Drozdowski LA, Thomson AB. Intestinal sugar transport. World J Gastroenterol 2006; 12: 1657-1670. PubMed  
 6. Shepherd SJ, Parker FC, Muir JG, Gibson PR. Dietary triggers of abdominal symptoms in patients with irritable bowel syndrome: randomized placebo-controlled evidence. Clin Gastroenterol Hepatol 2008; 6:765. PubMed  
 7. van Nieuwenhoven MA, Brouns F, Kovacs EMR. The effect of two sports drinks and water on GI complaints and performance during an 18-km run. Int J Sports Med 2005; 26: 281–5.
 8. DeChristopher LR, Tucker KL. Excess free fructose, apple juice, high fructose corn syrup and childhood asthma risk - the National Children's Study. Nutr J. 2020 Jun 23;19(1):60. PMID: 32576181 PubMed  
 9. Rao SS, Attaluri A, Anderson L, Stumbo P. Ability of the normal human small intestine to absorb fructose: evaluation by breath testing. Clin Gastroenterol Hepatol 2007; 5:959. PubMed  
 10. Montalto M, gallo A, Ojetti V, Gasbarrini A, Fructose, trehalose and sorbitol malabsorption. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2013;17 (suppl. 2): 26-29.
 11. Shepherd SJ, Gibson PR. Fructose malabsorption and symptoms of irritable bowel syndrome: guidelines for effective dietary management. J Am Diet Assoc 2006; 106: 1631-9. PubMed  
 12. Fernández-Bañares F, Esteve M. Fructose-sorbitol malabsorption. Curr Gastroenterol Rep 2009; 11: 368-74 PubMed  
 13. Putkonen L, Yao CK, Gibson PR, Fructose malabsorption syndrome. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2013;16: 473-7. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Per Farup, forskningssjef, overlege, Sykehuset Innlandet HF, og professor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim