Hopp til hovedinnhold

Laktoseintoleranse

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Mangel på eller reduksjon av enzymet laktase i tynntarmens slimhinne. Primær intoleranse er genetisk betinget. Sekundær etter gastroenteritt og ved ubehandlet cøliaki
Forekomst:
Hos nordeuropeere og hvite nordamerikanere er prevalensen 2-15%
Symptomer:
Romling, følelse av oppblåsthet. Enkelte kan oppleve til dels sterk flatulens, kraftige magesmerter eller diaré
Funn:
Klinisk kan man finne utspilt abdomen som er tympanitisk ved perkusjon. Livlige tarmlyder
Diagnostikk:
Gentest påviser arvelig laktoseintoleranse. Funksjonstester som laktosebelastning eller pusteprøve kan påvise andre former.
Behandling:
Innebærer å unngå eller redusere laktoseholdige matvarer.
 1. Misselwitz B, Butter M, Verbeke K, Fox MR. Update on lactose malabsorption and intolerance: pathogenesis, diagnosis and clinical management. Gut. 2019 Nov;68(11):2080-2091. PMID: 31427404 PubMed  
 2. Vestergaard EM, Troelsen J, Lange A. Laktoseintolerans. Ugeskr Læger 2008; 170: 3312. Ugeskrift for Læger  
 3. Lomer ME, Parkes GC, Sanderson JD. Lactose intolerance in clinical practice - myths and realities. Aliment Pharmacol Ther. 2008;27:93-103. PubMed  
 4. Reinton N, Buchmann M, Moghaddam A. Evaluering av gentest for laktasemangel. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 3057-60. PubMed  
 5. Check E. Human evolution: how Africa learned to love the cow. Nature 2006; 444: 994-6. PubMed  
 6. Storhaug CL, Fosse SK, Fadnes LT. Country, regional, and global estimates for lactose malabsorption in adults: a systematic review and meta-analysis. Lancet Gastroenterol Hepatol 2017;2:738–46. PMID: 28690131 PubMed  
 7. Matthews SB, Waud JP, Roberts AG, et al. Systemic lactose intolerance: a new perspective on an old problem. Postgrad Med J. 2005;81:167-173. PubMed  
 8. Jørgensen MK, Thode J, Davidsen B, Gerner C, Bathum L. Diagnosticering af laktoseintolerans hos voksne. Ugeskr Læger 2008; 170: 3309. Ugeskrift for Læger  
 9. Waud JP, Matthews SB, Campbell AK. Measurement of breath hydrogen and methane, together with lactase genotype, defines the current best practice for investigation of lactose sensitivity. Ann Clin Biochem. 2008;45:50-58. PubMed  
 10. Szilagyi A, Malolepszy P, Hamard E et al. Comparison of a real-time polymerase chain reaction assay for lactase genetic polymorphism with standard in-direct tests for lactose maldigestion. Clin Gastroenterol Hepatol 2007; 5: 192-6. PubMed  
 11. Montalto M, Curigliano V, Santoro L, et al. Management and treatment of lactose malabsorption. World J Gastroenterol. 2006;12:187-191. PubMed  
 12. Heyman MB. American Academy of Pediatrics, Committee on Nutrition. Lactose intolerance in infants, children, and adolescents. Pediatrics. 2006;118:1279-1286. PubMed  
 13. Holager T, Stenberg-Nilsen H. Legemidler uten laktose - medisinsk nødvendig for noen. Relis.no. Publisert 23.06.2017 relis.no  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Jan H. Dybdahl, overlege, dr. med., Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim