Hopp til hovedinnhold

Matallergi og -intoleranse

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Matallergi er en ugunstig immunrespons på matproteiner mens matintoleranse ikke involverer immunsystemet
Forekomst:
Prevalens er høyest blant barn opptil 3 år med estimert kumulativ prevalens på 7-8%
Symptomer:
Kan oppstå fra øyne, nese, lunge, hud og tarm
Funn:
Sjelden funn av betydning, men kan være tegn til mistrivsel, vekttap, vekststopp hos barn
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er blodprøver, hudprikktest, ev. kostprovokasjon
Behandling:
Eliminasjonsdiett, i sjeldne tilfeller medikamentell behandling

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser på sykehus

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Prognose

Pasientinformasjon

Hva du bør informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Trygdemedisin

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
  • Ragnhild Halvorsen, dr.med
  • Helle Stordrange Grøttum, fagsjef matallergi, Norges Astma- og Allergiforbund