Hopp til hovedinnhold

Matallergi og -intoleranse

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Matallergi er en ugunstig immunrespons på matproteiner mens matintoleranse ikke involverer immunsystemet
Forekomst:
Prevalens er høyest blant barn opptil 3 år med estimert kumulativ prevalens på 7-8%
Symptomer:
Kan oppstå fra øyne, nese, lunge, hud og tarm
Funn:
Sjelden funn av betydning, men kan være tegn til mistrivsel, vekttap, vekststopp hos barn
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er blodprøver, hudprikktest, ev. kostprovokasjon
Behandling:
Eliminasjonsdiett, i sjeldne tilfeller medikamentell behandling
 1. Burks AW, Bird JA. Food allergy. BMJ Best Practice, last updated 01 Oct 2020. bestpractice.bmj.com  
 2. Kurowski K, Boxer RW. Food allergies: Detection and management. Am Fam Physician 2008; 77: 1678-86. PubMed  
 3. Chafen JJ, Newberry SJ, Riedl MA, et al. Diagnosing and managing common food allergies: a systematic review. JAMA. 2010;303:1848-1856. PubMed  
 4. Håland G, Østberg Landaas V, Reier-Nilsen T, Sørensen M. Matvareoverfølsomhet. Generell veileder i pediatri, sist revidert 2018. www.helsebiblioteket.no  
 5. Boyce JA, Assa'as A, Burks AW, et.al. Guidelines for the Diagnosis and Management of Food Allergy in the United States. NIH Publication No. 11-7700 2010; : .
 6. Hansen TK, Vestergaard HS. Udredning af IgE-medieret fødevareallergi. Ugeskr Læger 2005; 167: 622-7. PubMed  
 7. Høst A, Andre S, Charkin S, et al. Allergy testing in children: why, who, when and how? Allergy 2003; 58: 559-69. PubMed  
 8. Zuberbier T, Edenharter G, Worm M et al. Prevalence of adverse reactions to food in Germany - a population study. Allergy 2004; 59: 338-45. PubMed  
 9. Yawn BP, Fenton MJ. Summary of the NIAID-sponsored food allergy guidelines. Am Fam Physician 2012; 86: 43-50. American Family Physician  
 10. Mousan G, Kamat D. Cow's Milk Protein Allergy. Clin Pediatr (Phila). 2016 Oct;55(11):1054-63. Epub 2016 Aug 31. PMID: 27582492. PubMed  
 11. Caubet JC, Wang J. Current understanding of egg allergy. Pediatr Clin North Am. 2011 Apr;58(2):427-43, xi. PMID: 21453811 PubMed  
 12. Løvik M. Sennep - eit viktig matallergen?. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 736-8. PubMed  
 13. EU-direktiv 2003/89/EC. Annex IIIa. Official J European Union 25.11.2003 amending Directive 2003/13/EC as regards indication of the ingredients present in foodstuffs. Brussel: EU, 2003.
 14. Dreskin SC. Genetics of food allergy. Curr Allergy Asthma Rep 2006; 6: 58-64. PubMed  
 15. Østerballe M, Linneberg AR. Hvor mange har allergi?. Ugeskr Læger 2005; 167: 605-7. PubMed  
 16. Lindvik H, Diagnostisk manual - Matallergi hos barn, Voksentoppen KBK Rikshospitalet OUS HF, Prosjekt: ”Er det noe i maten”, april 2010
 17. Nowak-Wegrzyn A, Sampson HA. Adverse reactions to foods. Med Clin North Am 2006; 90: 97-127. PubMed  
 18. Beaudouin E, Renaudin JM, Morisset M, Codreanu F, Kanny G, Moneret-Vautrin DA. Food-dependent exercise-induced anaphylaxis-update and current data. Allerg Immunol (Paris) 2006; 38: 45-51. PubMed  
 19. Oyefara BI, Bahna SL. Delayed food-dependent, exercise-induced anaphylaxis. Allergy Asthma Proc 2007; 28: 64-6. PubMed  
 20. Cartledge N, Chan S. Atopic Dermatitis and Food Allergy: A Paediatric Approach. Curr Pediatr Rev. 2018;14(3):171-179. PMID: 29895253.
 21. Norsk barnelegeforening. Gjør kloke valg. Siden besøkt 26.02.2021. www.legeforeningen.no  
 22. Søyland AKW, Halvorsen R. Kostprovokasjoner ved unormale reaksjoner på mat. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 1829-30. PubMed  
 23. Burks AW, Jones SM, Wood RA, et al. Oral immunotherapy for treatment of egg allergy in children. N Engl J Med 2012; 367: 233-43. New England Journal of Medicine  
 24. Du Toit G, Roberts G, Sayre PH, et al. Randomized Trial of Peanut Consumption in Infants at Risk for Peanut Allergy. N Engl J Med 2015; 372: 803-13. doi:10.1056/NEJMoa1414850 DOI  
 25. Fleischer DM. The natural history of peanut and tree nut allergy. Curr Allergy Asthma Rep 2007; 7: 175-181. PubMed  
 26. Nowak-Węgrzyn A. Food allergy guidelines and beyond. Immunol Allergy Clin North Am 2012; 32: xv-xix.
 27. Sampson MA, Muñoz-Furlong A, Sicherer SH. Risk-taking and coping strategies of adolescents and young adults with food allergy. J Allergy Clin Immunol 2006; 117: 1440-5. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Ragnhild Halvorsen, dr.med
 • Helle Stordrange Grøttum, fagsjef matallergi, Norges Astma- og Allergiforbund