Hopp til hovedinnhold

Meckels divertikkel

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Meckels divertikkel er en persisterende rest av ductus omphaloentericus som presenterer seg som en solitær divertikkel på tynntarmen
Forekomst:
Asymptomatisk Meckels divertikkel finnes hos ca. 1%. Bare 4-6% av disse vil utvikle symptomatisk tilstand
Symptomer:
Kan være blødning, magesmerter, kvalme, oppkast, ev. et blindtarmliknende symptombilde
Funn:
Kliniske funn er som regel beskjedne, men ved alvorlig tilstand kan det forekomme blødningssjokk eller peritonitt
Diagnostikk:
De viktigste undersøkelsene er røntgen, scintigrafi, ev. CT, ev. angiografi
Behandling:
Symptomatisk tilstand behandles med kirurgi
 1. Tavakkoli A. Meckel's diverticulum. BestPractice, last updated May 2019. bestpractice.bmj.com  
 2. Zani A, Eaton S, Rees CM, Pierro A. Incidentally Detected Meckel Diverticulum. To resect og not to resect?. Systematic review. Annals of Surgery 2008; 247: 276-81. PubMed  
 3. Sagar J, Kumar V, Shah DK. Meckel's diverticulum: a systematic review. J R Soc Med 2006; 99:501. PubMed  
 4. Kuwajerwala NK. Meckel diverticulum. Medscape, last updated Apr 02, 2015. emedicine.medscape.com  
 5. Zani A, Eaton S, Rees CM, Pierro A. Incidentally detected Meckel diverticulum: to resect or not to resect? Ann Surg 2008; 247:276. PubMed  
 6. eHåndbok. Meckels divertikkel. Oslo Universitetssykehus. Siden besøkt 27.02.2020. ehandboken.ous-hf.no  
 7. Martin JP, Connor PD, Charles K. Meckel's diverticulum. Am Fam Physician 2000;61:1037-1042,1044. American Family Physician  
 8. Green BT, Rockey DC. Acute gastrointestinal bleeding. Semin Gastrointest Dis 2003;14:44-65. PubMed  
 9. Fa-Si-Oen PR, Roumen RM, Croiset van Uchelen FA. Complications and management of Meckel's diverticulum: a review. Eur J Surg 1999;165:674-678. PubMed  
 10. Hosn MA, Lakis M, Faraj W, Khoury G, Diba S. Laparoscopic approach to symptomatic meckel diverticulum in adults. JSLS. 2014 Oct. 18(4):
 11. Chan KW, Lee KH, Mou JW, et al. Laparoscopic management of complicated Meckel's diverticulum in children: a 10-year review. Surg Endosc 2008:22;1509-1512.
 12. Zitsman JL. Pediatric minimal-access surgery: update 2006. Pediatrics 2006;118:304-308. Pediatrics  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Hermod Petersen, professor emeritus, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim
 • Jon Erik Grønbech, professor og overlege, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Kirurgisk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim