Hopp til hovedinnhold

Postoperative peritoneale adheranser

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Intraperitoneale adheranser, sammenvoksninger, oppstår etter abdominale operasjoner og er et resultat av vevsskade og påfølgende tilheling
Forekomst:
Oppstår hos opptil 95% av pasienter som har fått foretatt bukoperasjon (laparotomi)
Symptomer:
Tilstanden kan føre til smerter, infertilitet eller tarmobstruksjon, og adhesjonene øker risikoen for økt morbiditet og risiko ved senere kirurgiske inngrep
Funn:
Kliniske funn avhenger av alvorlighetsgraden av tilstanden. Adhesjoner er årsaken til mer enn 50% av alle tilfeller av tynntarmsileus
Diagnostikk:
Relevant bildediagnostikk er røntgen, CT, MR, ultralyd, ev. endoskopi
Behandling:
Det er få terapeutiske tilbud. Store inngrep i abdomen øker risiko
  1. DeCherney AH, Kumar S. Postoperative peritoneal adhesions in adults and their prevention. UpToDate, last updated Jan 15, 2020. www.uptodate.com  
  2. Jendresen MB, Qvist N. Postoperative peritoneale adherencer. Ugeskr Læger 2008; 170: 3321. Ugeskrift for Læger  
  3. ten Broek RPG, Issa Y, van Santbrink EJP, et al. Burden of adhesions in abdominal and pelvic surgery: systematic review and meta-analysis. BMJ 2013; 347: f5588. BMJ (DOI)  
  4. Lower, AM, Hawthorn, RJ, Ellis, H, et al. The impact of adhesions on hospital readmissions over ten years after 8849 open gynaecological operations: an assessment from the Surgical and Clinical Adhesions Research Study. BJOG 2000; 107: 855. PubMed  
  5. Arung W, Meurisse M, Detry O. Pathophysiology and prevention of postoperative peritoneal adhesions. World J Gastroenterol 2011; 17:4545. PubMed  
  6. ten Broek RP, Stommel MW, Strik C, et al. Benefits and harms of adhesion barriers for abdominal surgery: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2014; 383:48. PubMed  
  7. Gutt CN, Oniu T, Schemmer P et al. Fewer adhesions induced by laparoscopic surgery? Surg Endosc 2004; 18: 898-905. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)