Hopp til hovedinnhold

Ileus, akutt tarmobstruksjon

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Akutt obstruksjon av tynntarm eller tykktarm oppstår når forskyvningen av tarminnhold nedover i tarmen hindres
Forekomst:
Er årsak til ca. 6-15% av alle innleggelser for akutte magesmerter
Symptomer:
Typisk ved akutt tarmobstruksjon er kolikksmerter, kvalme og brekninger, utspilt buk, opphør av flatus og tarmbevegelser
Funn:
Utspilt abdomen, palpasjonsømhet, høyfrekvente tarmlyder eller få tarmlyder
Diagnostikk:
CT abdomen er hovedundersøkelsen
Behandling:
Avlaste tarmen og fjerne kilden til obstruksjonen, ev. kirurgi
 1. Jackson PG, Raiji M. Evaluation and management of intestinal obstruction. Am Fam Physician 2011; 83: 159-65. American Family Physician  
 2. Bjerkeset T, Havik S, Aune K-EM, Rosseland A. Akutte buksmerter som årsak til innleggelse. Tidsskr Nor Legeforen 2006; 126: 1602-4. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 3. Kozol R. Mechanical bowel obstruction: a tale of 2 eras. Arch Surg 2012; 147:180. PubMed  
 4. Rana SV, Bhardwaj SB. Small intestinal bacterial overgrowth. Scand J Gastroenterol 2008; 43: 1030-7. PubMed  
 5. Gastrokirurgisk metodebok. Ileus. Oslo Universitetssykehus. Siden besøkt 28.02.2020. ehandboken.ous-hf.no  
 6. Maung AA, Johnson DC, Piper GL, et al. Evaluation and management of small-bowel obstruction: An Eastern Association for the Surgery of Trauma practice management guideline. J Trauma Acute Care Surg 2012; 73: S362-S369.
 7. Catena F, Di Saverio S, Kelly MD, et al. Bologna Guidelines for Diagnosis and Management of Adhesive Small Bowel Obstruction (ASBO): 2010 Evidence-Based Guidelines of the World Society of Emergency Surgery. World J Emerg Surg 2011; 6: 1-24. PubMed  
 8. Zielinski MD, Eiken PW, Bannon MP, et al. Small bowel obstruction-who needs an operation? A multivariate prediction model. World J Surg 2010; 34: 910-9. PubMed  
 9. Hayanga AJ, Bass-Wilkins K, Bulkley GB. Current management of small-bowel obstruction. Adv Surg 2005; 39: 1-33. PubMed  
 10. Choi HK, Chu KW, Law WL. Therapeutic value of gastrografin in adhesive small bowel obstruction after unsuccessful conservative treatment: a prospective randomized trial. Ann Surg 2002; 236: 1-6. PubMed  
 11. Maglinte DD, Heitkamp DE, Howard TJ, Kelvin FM, Lap-pas JC. Current concepts in imaging of small bowel obstruction. Radiol Clin North Am 2003; 41: 263-83. PubMed  
 12. Abbas S, Bissett IP, Parry BR. Oral water soluble contrast for the management of adhesive small bowel obstruction. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 3. Art. No.: CD004651. DOI: 10.1002/14651858.CD004651.pub3. DOI  
 13. Mosley JG, Shoaib A. Operative versus conservative management of adhesional intestinal obstruction. Br J Surg 2000; 87: 362-73. PubMed  
 14. Fevang BT, Jensen D, Svanes K, Viste A. Early operation or conservative management of patients with small bowel obstruction? Eur J Surg 2002; 168: 475-81. PubMed  
 15. Williams SB, Greenspon J, Young HA, Orkin BA. Small bowel obstruction: conservative vs. surgical management. Dis Colon Rectum 2005; 48: 1140-6. PubMed  
 16. Kendrick ML. Partial small bowel obstruction: clinical issues and recent technical advances. Abdom Imaging 2009; 34:329. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Tom-Harald Edna, overlege i kirurgi Sykehuset Levanger og førsteamanuensis ved det medisinske fakultet, NTNU