Hopp til hovedinnhold

Gastrointestinale stromale tumorer (GIST)

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Gastrointestinale stromale tumorer (GIST) er sjeldne tumorer som utvikles fra forstadier til bindevevsceller i gastrointestinalkanalen av ukjent årsak
Forekomst:
I Finland er det funnet insidens på 30-50 tilfeller av benigne GIST og 3-4 tilfelle av maligne GIST per million innbyggere
Symptomer:
Avhenger av lokalisasjon og tumorstørrelse
Funn:
Avhenger av lokalisasjon og tumorstørrelse
Diagnostikk:
Ulike bildediagnostiske metoder kan være aktuelle. Diagnosen stilles endelig ved biopsi og immunhistokjemi
Behandling:
Kirurgi har inntil nylig vært det eneste behandlingstilbud, men imatinib er nå et mulig medikamentelt tilbud
 • Svein Ødegaard, overlege og professor, Haukeland sykehus og Nasjonalt senter for gastroenterologisk ultrasonografi, Bergen
 1. Kelly CM, Gutierrez Sainz L, Chi P. The management of metastatic GIST: current standard and investigational therapeutics. J Hematol Oncol. 2021;14(1):2. Published 2021 Jan 5. PMID: 33402214 PubMed  
 2. Zhao X, Yue C. Gastrointestinal stromal tumor. J Gastrointest Oncol. 2012 Sep. 3(3):189-208.
 3. Demeteri GD, Morgan J, Raut CP. Epidemiology, classification, clinical presentation, and diagnostic work-up of gastrointestinal mesenchymal neoplasms including GIST. UpToDate, last updated Oct 23, 2018. UpToDate  
 4. Huang HY, Li CF, Huang WW, et al. A modification of NIH consensus criteria to better distinguish the highly lethal subset of primary localized gastrointestinal stromal tumors: a subdivision of the original high-risk group on the basis of outcome. Surgery 2007; 141: 748. Surgery  
 5. Søreide K, Sandvik OM, Søreide JA, Giljaca V, Jureckova A, Bulusu VR. Global epidemiology of gastrointestinal stromal tumours (GIST): A systematic review of population-based cohort studies. Cancer Epidemiol. 2016;40:39-46. PMID: 26618334 PubMed  
 6. Miettinen M, Lasota J. Gastrointestinal stromal tumors: review on morphology, molecular pathology, prognosis, and differential diagnosis. Arch Pathol Lab Med 2006;130(10):1466–78.
 7. Shi E, Chmielecki J, Tang CM, et al. FGFR1 and NTRK3 actionable alterations in "Wild-Type" gastrointestinal stromal tumors. J Transl Med. 2016;14(1):339. Published 2016 Dec 14.
 8. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av sarkom, 2018. www.helsebiblioteket.no  
 9. Behazin NS. Gastrointestinal stromal tumors. Medscape, last updated Mar 30, 2015.
 10. Kamiyama Y, Aihara R, Nakabayashi T, et al. 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography: useful technique for predicting malignant potential of gastrointestinal stromal tumors. World J Surg 2005; 29: 1429. PubMed  
 11. Morgan J, Raut CP. Local treatment for gastrointestinal stromal tumors, leiomyomas, and leiomyosarcomas of the gastrointestinal tract. UpToDate, last updated Jun 09, 2021. UpToDate  
 12. Gronchi A, Raut CP. The combination of surgery and imatinib in GIST: a reality for localized tumors at high risk, an open issue for metastatic ones. Ann Surg Oncol 2012; 19:1051. PubMed  
 13. Otani Y, Furukawa T, Yoshida M, et al. Operative indications for relatively small (2-5 cm) gastrointestinal stromal tumor of the stomach based on analysis of 60 operated cases. Surgery 2006; 139:484. Surgery  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)