Hopp til hovedinnhold

Matforgiftninger

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Næringsmiddelbåren sykdom som skyldes bakteriell eller toksin forurensning av matvarer, eller med parasitter, virus eller kjemikalier
Forekomst:
Matforgiftning er en ganske vanlig tilstand
Symptomer:
Er kvalme, oppkast, magesmerter, diaré og ev. feber
Funn:
Vanligvis er det få kliniske funn
Diagnostikk:
Undersøkelser er vanligvis ikke nødvendige, ev. avføringsprøve for å isolere infeksiøs agens
Behandling:
De fleste tilfellene er selvbegrensende og trenger ikke behandling utover anbefaling om å drikke rikelig
  1. Gamarra RM. Food poisoning. Medscape, last updated June 26, 2015.
  2. Folkehelseinstituttet. Hva kan smitte gjennom mat og vann? Sist oppdatert 05.09.2018. fhi.no  
  3. American Medical Association, American Nurses Association/American Nurses Foundation, Centers for Disease Control and Prevention, et al. Diagnosis and management of foodborne illnesses: a primer for physicians and other health care professionals. MMWR Recomm Rep 2004; 53: 1-33. PubMed  
  4. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Preliminary FoodNet data on the incidence of infections with pathogens transmitted commonly through food: 10 states, United States, 2006. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2007; 56: 336-9. PubMed  
  5. Logan NA. Bacillus and relatives in foodborne illness. J Appl Microbiol. 2012 Mar. 112(3):417-29.
  6. Switaj TL, Winter KJ, Christensen SR. Diagnosis and Management of Foodborne Illness. Am Fam Physician. 2015;92(5):358-365. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Bjørg Viggen, overlege, Gastroenterologisk seksjon, Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim