Hopp til hovedinnhold

Stråleskadet tarm

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Akutte og kroniske skader på tarm etter strålebehandling
Forekomst:
En ikke helt uvanlig komplikasjon til strålebehandling mot kreft i abdomen
Symptomer:
Er i akuttfasen diaré, magesmerter, anoreksi og slapphet. Kroniske plager kan komme etter ca. 1 år med malabsorpsjon, diaré, magesmerter, blødning, abscessdannelse
Funn:
Avhenger av den aktuelle komplikasjon
Diagnostikk:
Røntgen eller endoskopi for å verifisere diagnosen
Behandling:
Tre hovedtilnærminger: medikamentell, kirurgisk, ernæringsmessig
  1. Friedman LS, Hong TS. Clinical manifestations, diagnosis, and treatment of radiation proctitis. UpToDate, last updated May 25, 2021. UpToDate  
  2. Czito BG, Meyer JJ, Willett CG. Overview of gastrointestinal toxicity of radiation therapy. UpToDate, last updated Sep 30, 2021. UpToDate  
  3. Wedlake L, Thomas K, McGough C, Andreyev HJ. Small bowel bacterial overgrowth and lactose intolerance during radical pelvic radiotherapy: An observational study. Eur J Cancer 2008; 44: 2212. PubMed  
  4. Gunnlaugsson A, Kjellén E, Nilsson P, Bendahl PO, Willner J, Johnsson A. Dose-volume relationships between enteritis and irradiated bowel volumes during 5-fluorouracil and oxaliplatin based chemoradiotherapy in locally advanced rectal cancer. Acta Oncol 2007; 46: 937. PubMed  
  5. Czito BG, Meyer JJ, Willett CG. Gastrointestinal toxicity of radiation therapy. UpToDate, last updated April 2012 . UpToDate  
  6. Roberts I. Diagnosis and management of chronic radiation enteritis. UpToDate, last updated May 14, 2014. UpToDate  
  7. van de Wetering FT, Verleye L, Andreyev HJN, et al. Non‐surgical interventions for late rectal problems (proctopathy) of radiotherapy in people who have received radiotherapy to the pelvis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD003455. DOI: 10.1002/14651858.CD003455.pub2. The Cochrane Library  
  8. Kunnskapssenteret. Effekt av hyperbar oksygenbehandling ved senskader etter stråleterapi eller diabetiske fotsår. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 4–2015. brage.bibsys.no  
  9. Bennett MH, Feldmeier J, Hampson NB, et al. Hyperbaric oxygen therapy for late radiation tissue injury. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD005005. DOI: 10.1002/14651858.CD005005.pub4. DOI  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL