Hopp til hovedinnhold

Tarminvaginasjon

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Et tarmsegment vrenges inn i et nedenforliggende segment og kan etter hvert medføre obstruksjon. Ofte forutgått av tarminfeksjoner. Usikker kausalitet
Forekomst:
Hyppigst før 2 års alder. Insidens 1,4-2 pr. 1000 levendefødte pr. år
Symptomer:
Takvise magesmerter, oppkast, blodtilblandet slim per rektum
Funn:
Invaginatet kan ofte palperes. Senere i forløpet peritonittfunn. Blod per anum med utseende som ripsbærgele
Diagnostikk:
Diagnosen stilles oftest ved ultralydundersøkelse
Behandling:
Reponeres med luft, saltvann eller kontrastmiddel. Noen ganger behov for kirurgi
  1. Vo NJ, Sato TT. Intussusception in children. UpToDate, last updated Dec 14, 2021. UpToDate  
  2. Nylund CM, Denson LA, Noel JM. Bacterial enteritis as risk factor for childhood intussusception: a retrospective cohort study. J Pediatr 2010; 156: 761-5. PubMed  
  3. Yih WK, Lieu TA, Kulldorf M, et al. Intussusception risk after rotavirus vaccination in U.S. infants. N Engl J Med 2014. doi:10.1056/NEJMoa1303164 DOI  
  4. Weintraub ES, Baggs J, Duffy J, et al. Risk of intussusception after monovalent rotavirus vaccination. N Engl J Med 2014. doi:10.1056/NEJMoa1311738 DOI  
  5. Stabell N, Haugen SE, Köhler T. Invaginasjon. Akuttveileder i pediatri, revidert 2013.
  6. Tsou PY, Wang YH, Ma YK, et al. Accuracy of point-of-care ultrasound and radiology-performed ultrasound for intussusception: A systematic review and meta-analysis. Am J Emerg Med. 2019. PMID: 31182360 PubMed  
  7. Ko HS, et al. Current radiological management of intussusception in children. European Radiology 2007;17:2411–21.
  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Stein E Høyer, overlege barneavdelingen, Regionsykehuset i Tromsø