Hopp til hovedinnhold

Tarmiskemi

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Tilstand med sviktende blodtilførsel til en del av tarmen. Vanligvis skyldes det aterosklerose og tromboemboli
Forekomst:
Ca 200-250 mennesker dør årlig av akutt tarmiskemi
Symptomer:
Ved akutt tilstand brått innsettende uttalte abdominalsmerter, med voldsom peristaltikk, oppkast og diaré. Senere inntrer tarmparalyse og mer diffuse symptomer
Funn:
Påfallende ofte stor diskrepans mellom pasientens voldsomme smerter og sparsomme objektive kliniske funn
Diagnostikk:
Leukocytose. I sykehus er angiografi gullstandard, men CT er den foretrukne metoden ved påvisning av akutt mesenterial iskemi
Behandling:
Kirurgi
 1. Tendler DA, Lamont JT. Overview of intestinal ischemia in adults. UpToDate, last updated Jun 01, 2020. UpToDate  
 2. Clair DG, Beach JM. Mesenteric Ischemia. N Engl J Med 2016; 374:959. New England Journal of Medicine  
 3. Amini A, Nagalli S. Bowel ischemia. StatPearls (Internet). Last Update: August 6, 2021. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 4. Tendler DA, Lamont JT. Chronic mesenteric ischemia. UpToDate, last updated Jan 07, 2021. UpToDate  
 5. Grubel P, Lamont JT, Nandakumar G. Colonic ischemia. UpToDate, last updated Mar 05, 2020. UpToDate  
 6. Elramah M, Einstein M, Mori N, Vakil N. High mortality of cocaine-related ischemic colitis: a hybrid cohort/case-control study. Gastrointest Endosc 2012; 75: 1226-32. PubMed  
 7. Oderich GS. Current concepts in the management of chronic mesenteric ischemia. Curr Treat Options Cardiovasc Med 2010; 12:117. PubMed  
 8. Pearl G, Gilani R. Acute mesenteric arterial occlusion. UpToDate, last updated May 20, 2021. UpToDate  
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Hermod Petersen, professor og overlege, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim
 • Jon Erik Grønbech, professor og overlege, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Kirurgisk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim