Hopp til hovedinnhold

Kolonvolvulus

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Rotasjon av et tarmavsnitt og dets mesenterium som fører til tarmobstruksjon og iskemi. Årsak til vridning ukjent. Lang, mobil tarm disponerer.
Forekomst:
Insidens 2-6/100 000 årlig. Sjelden hos barn.
Symptomer:
Akutte, kolikkaktige magesmerter, oppblåst abdomen. Etter hvert ofte kvalme og brekninger
Funn:
Abdomen er uttalt distendert med tympanisme, moderat palpasjonsømhet, ofte metalliske tarmlyder
Diagnostikk:
Røntgen oversikt abdomen med utvidede tarmslynger og væskespeil. Ev. CT abdomen med kontrast
Behandling:
Skopi kan noen ganger reponere distale tilstander som har stått kort tid. Laparotomi ofte nødvendig
  1. Bauman ZM, Evans CH. Volvulus. Surg Clin North Am. 2018 Oct;98(5):973-993. PMID: 30243456. PubMed  
  2. Naveed M, Jamil LH, Fujii-Lau LL et al. American Society for Gastrointestinal Endoscopy guideline on the role of endoscopy in the management of acute colonic pseudo-obstruction and colonic volvulus. Gastrointest Endosc. 2020 Feb;91(2):228-235. Erratum in: Gastrointest Endosc. 2020 Mar;91(3):721. PMID: 31791596. PubMed  
  3. Halabi WJ, Jafari MD, Kang CY, et al. Colonic volvulus in the United States: trends, outcomes, and predictors of mortality. Ann Surg 2014; 259:293. PubMed  
  4. Hodin RA. Sigmoid volvulus. UpToDate, last updated Jun 24, 2020. UpToDate  
  5. Hodin RA. Cecal volvulus. UpTo Date. Last updated: Mar 02, 2020.
  6. Le CK, Nahirniak P, Qaja E. Cecal Volvulus. 2020 Dec 7. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan–. PMID: 29262030.
  7. Helsedirektoratet. Antibiotika i sykehus. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Sist oppdatert 23.06.2022. Siden besøkt 28.06.2022
  8. Atamanalp SS. Treatment of sigmoid volvulus: a single-center experience of 952 patients over 46.5 years. Tech Coloproctol 2013; 17:561. PubMed  
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL