Hopp til hovedinnhold
Azoospermi kan skyldes svikt i produksjonen av kjønnshormoner, sykdom i testiklene, eller problemer med transport eller utstøtning av sæd.
Azoospermi kan skyldes svikt i produksjonen av kjønnshormoner, sykdom i testiklene, eller problemer med transport eller utstøtning av sæd.

Azoospermi - ingen sædceller

Azoospermi innebærer at det ikke finnes sædceller i sæden i minst to sædprøver. Ofte gir sykehistorien informasjon om mulig årsak til at dette har oppstått.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/mann/diverse/sadcellemangel-azoospermi/ 

Hva er azoospermi?

Årsaker

Nedsatt mengde kjønnshormoner

Skade eller sykdom i testiklene

Sviktende transport eller utskillelse av sæd

Viktige mål med utredningen

Diagnostikk

Operativ utredning

Infertilitetsbehandling

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Azoospermi. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Ekerhovd E. Infertilitetsbehandling av menn med azoospermi. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1598-1601. PubMed 
 2. Anawalt BD, Page ST. Approach to the male with infertility. UpToDate, last updated May 13, 2019. www.uptodate.com 
 3. Sharlip ID, Jarow JP, Belker AM et al. Best practice policies for male infertility. Fertil Steril 2002; 77: 873-82. PubMed 
 4. Esteves SC. Clinical management of infertile men with nonobstructive azoospermia. Asian J Androl. 2015;17(3):459-470. doi:10.4103/1008-682X.148719 DOI 
 5. Shefi S, Turek PJ. Definition and current evaluation of subfertile men. Int Braz J Urol. 2006;32:385-397. PubMed 
 6. Ekerhovd E, Westlander G. Birth of a healthy child achieved by frozen thawed spermatozoa extracted at orchidectomy due to testicular seminoma in a male with nonobstructive azoospermia. Acta Obstet Gynecol Scand 2004; 83: 505-6. PubMed 
 7. Wosnitzer MS, Goldstein M. Obstructive azoospermia. Urol Clin North Am. 2014;41(1):83-95. doi:10.1016/j.ucl.2013.08.013 DOI 
 8. Ekerhovd E, Fried G, Granberg S. An ultrasound-based approach to the assessment of infertility, including the evaluation of tubal patency. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2004; 18: 13-28. PubMed 
 9. Nybo Andersen AM, Wohlfahrt J, Christens P et al. Maternal age and fetal loss: population based register linkage study. BMJ 2000; 320: 1708-12. British Medical Journal 
 10. Baird DT, Collins J, Egozcue J et al. Fertility and ageing. Hum Reprod Update 2005; 11: 261-76. PubMed 
 11. Sigman M, Baazeem A, Zini A. Semen analysis and sperm function assays: what do they mean? Semin Reprod Med 2009; 27:115. PubMed 
 12. Ørstavik, KH. Genetiske årsaker til mannlig infertilitet. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 324-6. pmid:18264159. PubMed 
 13. Westlander G, Ekerhovd E, Granberg S et al. Serial ultrasonography, hormonal profile and antisperm antibody response after testicular sperm aspiration. Hum Reprod 2001; 12: 2621-7. PubMed 
 14. McLachlan RI, O'Bryan MK. Clinical Review#: State of the art for genetic testing of infertile men. J Clin Endocrinol Metab 2010; 95:1013. PubMed 
 15. Schlegel PN. Nonobstructive azoospermia: a revolutionary surgical approach and results. Semin Reprod Med 2009; 27:165. PubMed 
 16. Ekerhovd E. Assistert befruktning ved Klinefelters syndrom. Tidsskr Nor Laegeforen. 2008;128:1281-3. PMID: 18511971. PubMed 
 17. Westlander G, Rosenlund B, Søderlund B et al. Sperm retrieval, fertilization, and pregnancy outcome in repeated testicular sperm aspiration. J Assist Reprod Genet 2001; 18: 171-7. PubMed 
 18. Schlegel PN, Su LM. Physiological consequenses of testicular sperm extraction. Hum Reprod 1997; 12: 1688-92. PubMed 
 19. Vernaeve V, Tournaye H, Osmanagaoglu K et al. Intracytoplasmic sperm injection with testicular spermatozoa is less successful in men with nonobstructive azoospermia than in men with obstructive azoospermia. Fertil Steril 2003; 79: 529-33. PubMed 
 20. Nieschlag E, Behre HM, Meshede D et al. Disorders at the testicular level. I: Nieschlag E, Behre HM, red. Andrology: male reproductive health and dysfunction. Heidelberg: Springer, 2000: 133-59.
 21. Westlander G, Ekerhovd E, Granberg S et al. Testicular ultrasonography and extended chromosome analysis in men with nonmosaic Klinefelter syndrome: a prospective study of possible predictive factors for successful sperm recovery. Fertil Steril 2001; 75: 1102-5. PubMed 
 22. Ekerhovd E, Westlander G. Testicular sonography in men with Klinefelter syndrome shows irregular echogenicity and blood flow of high resistance. J Assist Reprod Genet 2002; 19: 517-22. PubMed 
 23. McLachlan RI, O'Donnell L, Meachem SJ et al. Hormonal regulation of spermatogenesis in primates and man: insights for development of the male hormonal contraceptive. J Androl 2002; 23: 149-62. PubMed 
 24. Vernaeve V, Staessen C, Verheyen G et al. Can biological or clinical parameters predict testicular sperm recovery in 47,XXY Klinefelter's syndrome patients? Hum Reprod 2004; 19: 1135-9. PubMed