Hopp til hovedinnhold
Ved smerter i pungen som er akutte og sterke, bør du raskt ta kontakt med lege.
Ved smerter i pungen som er akutte og sterke, bør du raskt ta kontakt med lege.

Smerter eller hevelser i pungen, veiviser

Smerter i pungen er forholdsvis vanlig og kan skyldes både uskyldige plager og tilstander som krever behandling. I denne veiviseren kan du lese om mulige årsaker og når du bør oppsøke lege.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/symptomer/kirurgi/smerter-hevelse-og-kuler-i-pung-veiviser/ 

Hva er smerter eller hevelser i pungen?

Hva består pungen av?

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker som kan kreve behandling

Som vanligvis ikke krever behandling

Sjeldne årsaker som krever snarlig behandling

Når bør du søke lege?

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legeundersøkelsen

Andre undersøkelser

Henvisning til spesialist eller sykehus

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Smerter, hevelse og kuler i pungen. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Wampler SM, Llanes M. Common scrotal and testicular problems. Prim Care 2010; 37: 613-26. pmid:20705202 PubMed 
 2. Crawford P, Crop JA. Evaluation of scrotal masses. Am Fam Physician 2014 May 1;89(9):723-727. PubMed 
 3. Gordhan CG, Sadeghi-Nejad H. Scrotal pain: evaluation and management. Korean J Urol. 2015;56(1):3-11. doi:10.4111/kju.2015.56.1.3 DOI 
 4. Granitsiotis P, Kirk D. Chronic testicular pain: an overview. Eur Urol 2004; 45: 430-6. pmid:15041105 PubMed 
 5. Gatti JM, Patrick Murphy J. Current management of the acute scrotum. Semin Pediatr Surg 2007; 16: 58-63. pmid:17210484 PubMed 
 6. Tandon S, Sabanegh E Jr. Chronic pain after vasectomy: a diagnostic and treatment dilemma. BJU Int 2008; 102: 166-9. pmid:18325049 PubMed 
 7. Ooi DG, Chua MT, Tan LG. A case of adult acute idiopathic scrotal edema. Nat Rev Urol 2009; 6: 331-4. pmid:19498410 PubMed 
 8. Keoghane SR, Sullivan ME. Investigating and managing chronic scrotal pain. BMJ 2010; 341: c6716. pmid:21135012 PubMed 
 9. Fall M, Baranowski AP, Elneil S, et al. EAU guidelines on chronic pelvic pain. Eur Urol 2010; 57: 35-48. pmid:19733958 PubMed 
 10. Nariculam J, Minhas S, Adeniyi A, et al. A review of the efficacy of surgical treatment for and pathological changes in patients with chronic scrotal pain. BJU Int 2007; 99: 1091-3. pmid:17244279 PubMed 
 11. Davis JE, Silverman M. Scrotal emergencies. Emerg Med Clin North Am. 2011;29(3):469–484.
 12. Asgari SA, Mokhtari G, Falahatkar S, et al. Diagnostic accuracy of C-reactive protein and erythrocyte sedimentation rate in patients with acute scrotum. Urol J. 2006;3(2):104–108.
 13. Mirochnik B, Bhargava P, Dighe MK, Kanth N. Ultrasound evaluation of scrotal pathology. Radiol Clin North Am 2012; 50: 317-32. pmid:22498445 PubMed 
 14. Akin EA, Khati NJ, Hill MC. Ultrasound of the scrotum. Ultrasound Q. 2004;20(4):181–200.