Hopp til hovedinnhold

Gonoré

Gonoré er en seksuelt overførbar sykdom. Typiske symptomer er svie ved vannlating og gulgrønn utflod. Noen får feber og smerte og hevelse i store ledd.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/infeksjoner/kjonnssykdommer/gonore/ 

Hva er gonoré?

Årsak

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Gonoré. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Workowski KA, Bolan GA. Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2015. MMWR Recomm Rep. 2015 Jun 5. 64 (RR-03):1-137.
  2. Folkehelseinstituttet. Seksuelt overførbare infeksjoner i 2019. [url]https://www.fhi.no/nyheter/2020/seksuelt-overforbare-infeksjoner-i-2019/url]
  3. Folkehelseinstituttet. Mindre hiv, gonoré og syfilis under pandemien. Nyheter fra FHI 15.03.2022 www.fhi.no 
  4. NORM/NORM-VET 2018. Usage of Antimicrobial Agents and Occurrence of Antimicrobial Resistance in Norway. Tromsø / Oslo 2019. ISSN:1502-2307 (print) / 1890-9965 (electronic). www.vetinst.no 
  5. Fairley CK, Hocking JS, Zhang L, Chow EP. Frequent Transmission of Gonorrhea in Men Who Have Sex with Men. Emerg Infect Dis. 2017 Jan;23(1):102-104. PMID: 27983487 PubMed 
  6. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest jan 2022).
  7. Gaydos CA, Ako MC, Lewis M, et al. Use of a Rapid Diagnostic for Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae for Women in the Emergency Department Can Improve Clinical Management: Report of a Randomized Clinical Trial. Ann Emerg Med. 2018 Nov 1. pii: S0196-0644(18)31271-X. doi: 10.1016/j.annemergmed.2018.09.012. (Original) PMID: 30392736 PubMed 
  8. Folkehelseinstituttet. Gonoré - veileder for helsepersonell. Smittevernveilederen. Sist oppdatert 07.04.2019. www.fhi.no 
  9. Henny KD, Huang Y-LA, Hoover KW. Low Human Immunodeficiency Virus (HIV) Testing Rates and No HIV Preexposure Prophylaxis Prescribed Among Female Patients Diagnosed With a Sexually Transmitted Infection, 2017-2018. Obstet Gynecol 2020. pmid:33156188 PubMed