Hopp til hovedinnhold
Uten behandling kan ymfogranuloma venereum spre seg med blodet og blant annet føre til hjernehinnebetennelse.
Uten behandling kan ymfogranuloma venereum spre seg med blodet og blant annet føre til hjernehinnebetennelse.

Lymfogranuloma venereum (LGV)

Lymfogranuloma venereum (LGV) er en seksuelt overført sykdom forårsaket av bakterien Chlamydia trachomatis, serotype L1, L2 eller L3. Tilstanden er sjelden i Skandinavia.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/mann/infeksjoner/lymfogranuloma-venereum/ 

Hva er lymfogranuloma venereum?

Årsak

Symptomer

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Lymfogranuloma venereum (LGV). Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Folkehelseinstituttet. Lymfogranuloma venereum (LGV) . veileder for helsepersonell. Smittevernveilederen. Sist oppdatert 19.06.2019. Siden besøkt 11.02.2021. https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/venerisk-lymfogranulom-lgv---veiled/
  2. de Vries HJC, de Barbeyrac B, de Vrieze NHN, et al. 2019 European guideline on the management of lymphogranuloma venereum. J Eur Acad Dermatol Venereol 2019; 33: 1821-8. pmid:31243838 PubMed 
  3. Haugstvedt Å, Thorvaldsen J, Halsos AM. Lymphogranuloma venereum som ulcerøs proktitt hos menn som har sex med menn. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2094-5. PubMed 
  4. Sharapova S, Hartgill U, Torayraju P, Hanekamp BA, Folkvord S. En mann i 40-årene med analtumor og lymfeknutesvulst i lysken. Tidsskr Nor Legeforen 2021. doi:10.4045/tidsskr.20.0722 DOI 
  5. Williams D, Churchill D. Lesson of the week: Ulcerative proctitis in men who have sex with men: an emerging outbreak. BMJ 2006; 332: 99-100. British Medical Journal 
  6. Halse TA, Musser KA, Limberger RJ. A multiplexed real-time PCR assay for rapid detection of Chlamydia trachomatis and identification of serovar L-2, the major cause of Lymphogranuloma venereum in New York. Mol Cell Probes 2006; 20: 290-7. PubMed 
  7. Forrester B, Pawade J, Horner P. The potential role of serology in diagnosing chronic lymphogranuloma venereum (LGV): a case of LGV mimicking Chrohn's disease. Sex Transm Infect 2006; 82: 139-41. PubMed 
  8. Frickmann H, Essig A, Poppert S. Identification of lymphogranuloma venereum-associated Chlamydia trachomatis serovars by fluorescence in situ hybridisation--a proof-of-principle analysis. Trop Med Int Health. 2014 Apr. 19(4):427-30.
  9. Blanco JL, Fuertes I, Bosch J, et al. Effective treatment of Lymphogranuloma venereum proctitis with Azithromycin. Clin Infect Dis 2021. pmid:33462582 PubMed