Hopp til hovedinnhold
Vridd testikkel, funikkeltorsjon, utvikler seg i løpet av få minutter og krever umiddelbar legehjelp.
Vridd testikkel, funikkeltorsjon, utvikler seg i løpet av få minutter og krever umiddelbar legehjelp.

Vridd testikkel - funikkeltorsjon, testistorsjon

Vridd testikkel, på fagspråket kalt funikkeltorsjon eller testistorsjon, er en tilstand der testikkelstrengen blir vridd rundt sin egen akse. Symptomer på tilstanden er plutselige, sterke smerter i pungen eller nedre del av magen, kvalme og oppkast.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/nyrer-urinveier-kjonn/funikkeltorsjon-testistorsjon/ 

Hva er funikkeltorsjon?

Årsaker

Diagnostikk

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Funikkeltorsjon, testistorsjon. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Sharp VJ, Kieran K, Arlen AM. Testicular torsion: Diagnosis, evaluation, and management. Am Fam Physician 2013; 88: 835-40. American Family Physician 
 2. Ringdahl E, Teague L. Testicular torsion. Am Fam Physician 2006; 74: 1739-43. PubMed 
 3. Kapoor S. Testicular torsion: a race against time. Int J Clin Pract 2008; 62: 821-7. pmid:18412935 PubMed 
 4. Nandi B, Murphy FL. Neonatal testicular torsion: a systematic literature review. Pediatr Surg Int. 2011;27(10):1037–1040.
 5. Keays M, Rosenberg H. Testicular torsion. CMAJ. 2019 Jul 15;191(28):E792. PMID: 31308008 PubMed 
 6. Mãkelã E, Lahdes-Vasama T, Rajakorpi H, Wikstrõm S. A 19-year review of pediatric patients with acute scrotum. Scand J Surg 2007; 96: 62-6. PubMed 
 7. Sheth KR, Keays M, Grimsby GM, et al. Diagnosing Testicular Torsion before Urological Consultation and Imaging: Validation of the TWIST Score. J Urol. 2016;195(6):1870-1876. PubMed 
 8. Davis JE, Silverman M. Scrotal emergencies. Emerg Med Clin North Am. 2011;29(3):469–484.
 9. Srinivasan A, Cinman N, Feber KM, Gitlin J, Palmer LS. History and physical examination findings predictive of testicular torsion: an attempt to promote clinical diagnosis by house staff. J Pediatr Urol. 2011;7(4):470–474.
 10. Boettcher M, Bergholz R, Krebs TF, Wenke K, Aronson DC. Clinical predictors of testicular torsion in children. Urology. 2012;79(3):670–674.
 11. Davis JE, Silverman M. Scrotal emergencies. Emerg Med Clin North Am. 2011;29(3):469–484.
 12. White WM, Brewer ME, Kim ED. Segmental ischemia of testis secondary to intermittent testicular torsion. Urology. 2006;68(3):670–671.
 13. Beni-Israel T, Goldman M, Bar Chaim S, Kozer E. Clinical predictors for testicular torsion as seen in the pediatric ED. Am J Emerg Med. 2010;28(7):786–789.
 14. Yang C Jr, Song B, Liu X, Wei GH, Lin T, He DW. Acute scrotum in children: an 18-year retrospective study. Pediatr Emerg Care. 2011;27(4):270–274.
 15. Molokwu CN, Somani BK, Goodman CM. Outcomes of scrotal exploration for acute scrotal pain suspicious of testicular torsion: a consecutive case series of 173 patients. BJU Int. 2011;107(6):990–993.
 16. Amini B, Patel CB, Lewin MR, Kim T, Fisher RE. Diagnostic nuclear medicine in the ED. Am J Emerg Med. 2011;29(1):91–101.
 17. Romeo C, Impellizzeri P, Arrigo T, et al. Late hormonal function after testicular torsion. J Pediatr Surg. 2010;45(2):411–413.
 18. Bomann JS, Moore C. Bedside ultrasound of a painful testicle: before and after manual detorsion by an emergency physician. Acad Emerg Med. 2009;16(4):366. PubMed 
 19. Sessions AE, Rabinowitz R, Hulbert WC, Goldstein MM, Mevorach RA. Testicular torsion: direction, degree, duration and disinformation. J Urol. 2003;169(2):663–665.
 20. Bolin C, Driver CP, Youngson GG. Operative management of testicular torsion: current practice within the UK and Ireland. J Pediatr Urol. 2006;2(3):190–193.