Hopp til hovedinnhold

Vannbrokk (hydrocele)

Vannbrokk, på fagspråket kalt hydrocele testis, er en væskeansamling i hinnen rundt testikkelstrengen og selve testikkelen. Tilstanden kan gi ubehag, og det er vanlig å operere et slikt brokk.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/nyrer-urinveier-kjonn/vannbrokk-hydrocele/ 

Hva er hydrocele testis?

Årsak

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Hydrocele testis. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Chang YT, Lee JY, Wang JY, Chiou CS, Chang CC. Hydrocele of the spermatic cord in infants and children: its particular characteristics. Urology. 2010 Jul. 76(1):82-6.
  2. Park JC. Hydrocele. Medscape, last updated Jul 26, 2018. emedicine.medscape.com 
  3. Bayne A, Paduch D, Skoog SJ. Pressure, fluid and anatomical characteristics of abdominoscrotal hydroceles in infants. J Urol 2008; 180: 1720-3. PubMed 
  4. Saka R, Okuyama H, Sasaki T, Nose S, Yoneyama C, Tsukada R. Laparoscopic treatment of pediatric hydrocele and the evaluation of the internal inguinal ring. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2014 Sep. 24(9):664-8.
  5. Lund L, Kloster A, Cao T. The long-term efficacy of hydrocele treatment with aspiration and sclerotherapy with polidocanol compared to placebo: a prospective, double-blind, randomized study. J Urol. 2014 May. 191(5):1347-50.