Hopp til hovedinnhold
Infertilitet hos menn kan i mer enn halvparten av tilfellene behandles. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Infertilitet hos menn kan i mer enn halvparten av tilfellene behandles. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Nedsatt befruktningsevne hos en mann

Infertilitet betyr nedsatt befruktningsevne. Ved en utredning av infertilitet er sædprøver avgjørende. De kan fortelle om antall sædceller og deres kvalitet.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/seksualitet-og-prevensjon/sex/nedsatt-befruktningsevne-mann/ 

Hva er infertilitet?

Hvor ofte er mannlige faktorer årsaken?

Årsaker

Når bør du oppsøke lege?

Bør menn også undersøkes ved infertilitet?

Hvordan utredes infertilitet?

Kan mannlig infertilitet behandles?

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Subfertilitet, mann. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Nordkap L, Carlsen E, Fedder J, Jørgensen N. Mandlig infertilitet. Ugeskr Læger 2012; 174: 2444. Ugeskrift for Læger 
 2. Jungwirth A, Giwercman A, Tournaye H, et al. European Association of Urology guidelines on Male Infertility: the 2012 update. Eur Urol 2012; 62:324. PubMed 
 3. Faktuelt. Ufrivillig barnløshed er en hyppig sygdom. Publisert 29.08.2021. www.regioner.dk 
 4. Fedder J, Carlsen E, Jørgensen N, Jensen CFS. Behandling af mandlig infertilitet. Ugeskr Læger 2021;183:V05210402. PMID: 34852902. PubMed 
 5. Jørgensen N, Joensen UN, Jensen TK et al. Human semen quality in the new millennium: a prospective cross-sectional population-based study of 4867 men. BMJ Open 2012;2 :e000990 doi:10.1136.
 6. Oldereid NB, Tanbo T. Induksjon av spermatogenese ved hypogonadotrop hypogonadisme. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 327-9. PubMed 
 7. Ørstavik HK. Genetiske årsaker til mannlig infertilitet. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 324-6. PubMed 
 8. Barbuscia A, Mills MC. Cognitive development in children up to age 11 years born after ART-a longitudinal cohort study. Hum Reprod 2017; 32:1482. PubMed 
 9. Zhao J, Yan Y, Huang X, Li Y. Do the children born after assisted reproductive technology have an increased risk of birth defects? A systematic review and meta-analysis. J Matern Fetal Neonatal Med 2020; 33:322. PubMed 
 10. Lindsay TJ, Vitrikas KR. Evaluation and treatment of infertility. Am Fam Physician. 2015;91(5):308-314. PubMed 
 11. Carlsen E, Swan SH, Petersen JH et al. Longitudinal changes in semen parameters in young Danish men from the Copenhagen area. Hum Reprod 2005; 20: 942-9. PubMed 
 12. Anawalt BD, Page ST. Approach to the male with infertility. UpToDate, last updated Nov 30, 2021. UpToDate 
 13. Wang C, Swerdloff RS. Limitations of semen analysis as a test of male fertility and anticipated needs from newer tests. Fertil Steril 2014; 102:1502. PubMed 
 14. Gatimel N, Moreau J, Parinaud J, Léandri RD. Sperm morphology: assessment, pathophysiology, clinical relevance, and state of the art in 2017. Andrology 2017; 5:845. PubMed 
 15. Fode M, Sønksen J, Mikines KJ et al. Mikrokururgisk varicoceleoperation: en retrospektiv opgørelse af danske resultater. Ugeskr Læger 2009; 171: 3421-4. Ugeskrift for Læger 
 16. Will MA, Swain J, Fode M et al. The great debate: varicocele treatment and impact on fertility. Fertil Steril 2011; 95: 841-52. PubMed 
 17. Fedder J, Gabrielsen A, Humaidan P et al. Malformation rate and sex ratio in 412 children conceived with epididymal or testicular sperm. Hum Reprod 2007; 22: 1080-5. PubMed