Hopp til hovedinnhold
Innsetting av penisimplantat gir godt resultat for de fleste som blir operert.
Innsetting av penisimplantat gir godt resultat for de fleste som blir operert.

Penisimplantat ved ereksjonssvikt

Penisimplantat er et implantat som blir satt inn i det svampaktige vevet på begge sider i penis. Før en slik operasjon overveies, må alle relevante medikamentelle behandlinger være prøvd.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/mann/seksuelle-tema/penisimplantat-ved-ereksjonssvikt/ 

Ereksjonssvikt

Vurderinger før inngrepet

Utføring av inngrepet

Oppfølging

Resultater

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Erektil dysfunksjon, tilstand. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Kim ED. Erectile Dysfunction. Last updated Nov 02, 2020. emedicine.medscape.com 
 2. Rew KT, Heidelbaugh JJ. Erectile Dysfunction. Am Fam Physician. 2016;94(10):820-827. PubMed 
 3. Vaaler S, Lövkvist H, Svendsen KOB et al. Erektil dysfunksjon hos norske menn over 40 år Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 28-32.
 4. Svendsen K-OB, Schultz A. Seksuell dysfunksjon hos menn. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 448-52. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 5. Gandaglia G, Briganti A, Jackson G, et al. A systematic review of the association between erectile dysfunction and cardiovascular disease. Eur Urol 2014;65: 968-78. PubMed 
 6. De Nunzio C, Roehrborn CG, Andersson KE, McVary KT. Erectile Dysfunction and Lower Urinary Tract Symptoms. Eur Urol Focus. 2017 Oct;3(4-5):352-363. Epub 2017 Nov 27. PMID: 29191671. PubMed 
 7. Cai X, Tian Y et al. The role of statins in erectile dysfunction: a systematic review and meta-analysis. Asian J Androl 2014; 16(3): 461-6. PubMed 
 8. Cui Y1, Zong H et al. The effect of statins on erectile dysfunction: a systematic review and meta-analysis. J Sex Med 2014; 11(6): 1367-75. PubMed 
 9. Kostis JB, Dobrzynski JM. The effect of statins on erectile dysfunction: a meta-analysis of randomized trials. J Sex Med 2014; 11(7): 1626-35. PubMed 
 10. Davis R, Reveles KR et al. Statins and male sexual health: a retrospective cohort analysis. J Sex Med 2015; 12(1): 158-67. PubMed 
 11. Legeforeningen. Gjør kloke valg. Fagmedisinske anbefalinger. Norsk forening for medisinsk biokjemi. Siden besøkt 10.03.2021 www.legeforeningen.no 
 12. Svartberg JB, Jørgensen AP, Haave EM, Finnes TE. Mannlig hypogonadisme. Nasjonal veileder i endokrinologi. Publisert 26.02.2020. Siden besøkt 04.06.2021. www.endokrinologi.no 
 13. Tsertsvadze A, Fink HA, Yazdi F, et al. Oral phosphodiesterase-5 inhibitors and hormonal treatments for erectile dysfunction: a systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med 2009; 151:650. Annals of Internal Medicine 
 14. Tstertsavadze A, Fink HA, Yazdi F, et al. Oral phosphodiesterase-5 inhibitors and hormonal treatments for erectile dysfunction: A systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med 2009; 151: 650-61. Annals of Internal Medicine 
 15. Khera M. Treatment of male sexual dysfunction. UpToDate, last updated Jul 28, 2021. UpToDate 
 16. Doggrell S. Do vardenafil and tadalafil have advantages over sildenafil in the treatment of erectile dysfunction? Int J Imp Res 2007; 19: 281-95. PubMed 
 17. Fink HA, Mac Donald R, Rutks IR, et al. Sildenafil for male erectile dysfunction: a systematic review and meta-analysis. Arch Intern Med 2002; 162:1349. PubMed 
 18. Kang DH, Lee JY, Chung JH, et al. Comparison of efficacy for erectile function and lower urinary tract symptoms of tadalafil 20 mg on-demand and 5 mg once daily in patients with erectile dysfunction. Int J Clin Pract 2012; 66: 813-20. PubMed 
 19. Kim JW, Oh MM, Park MG, et al. Combination therapy of testosterone enanthate and tadalafil on PDE5 inhibitor non-reponders with severe and intermediate testosterone deficiency. Int J Impot Res 2013; 25:29. PubMed 
 20. Nandipati K, Raina R, Agarwal A et al. Erectile dysfunction following radical retropubic prostatectomy: epidemiology, pathophysiology and pharmacological management. Drugs Aging 2006; 23: 101-17. PubMed 
 21. Briganti A, Salonia A, Gallina A et al. Management of erectile dysfunction after radical prostatectomy in 2007. World J Urol 2007; 25: 143-8. PubMed 
 22. Stridh A, Pontén M, Arver S, et al. Placebo Responses Among Men With Erectile Dysfunction Enrolled in Phosphodiesterase 5 Inhibitor Trials A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Netw Open 2020. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.1423 DOI 
 23. Wibowo DNSA, Soebadi DM, Soebadi MA. Yohimbine as a treatment for erectile dysfunction: A systematic review and meta-analysis. Turk J Urol. 2021 Nov;47(6):482-488. doi: 10.5152/tud.2021.21206. PMID: 35118966 PubMed 
 24. Jabir NR, Firoz CK, Zughaibi TA, et al. A literature perspective on the pharmacological applications of yohimbine. Ann Med. 2022 Dec;54(1):2861-2875. doi: 10.1080/07853890.2022.2131330. PMID: 36263866 PubMed 
 25. Melnik T, Soares B, Nasello AG. Psychosocial interventions for erectile dysfunction. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 3. Art. No.: CD004825. DOI: 10.1002/14651858.CD004825.pub2. DOI 
 26. Gruenwald I, Appel B, Kitrey ND, Vardi Y. Shockwave treatment of erectile dysfunction. Ther Adv Urol 2013;5(2):95-99. .
 27. Esposito K, Giugliano F, Di Palo C, et al. Effect of Lifestyle Changes on Erectile Dysfunction in Obese Men: A Randomized Controlled Trial. JAMA 2004; 291: 2978-84. PubMed 
 28. Medina-Polo J, García-Gómez B, Alonso-Isa M, Romero-Otero J. Clinical guidelines on erectile dysfunction surgery: EAU-AUA perspectives. Actas Urol Esp (Engl Ed) 2020; 44:289. PubMed 
 29. Tønseth KA, Schultz A, Talseth T, Hedlund H. Behandling av ereksjonssvikt med penisimplantat. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1825-7. PubMed 
 30. Montorsi P, Ravagnani PM, Galli S, et al. Association between erectile dysfunction and coronary artery disease. Role of coronary clinical presentation and extent of coronary vessels involvement: the COBRA trial. Eur Heart J 2006; 27: 2632-9. European Heart Journal