Hopp til hovedinnhold
Sædanalysen består i å vurdere antall spermier, deres bevegelighet, levedyktighet, utseende og funn av antistoffer.
Sædanalysen består i å vurdere antall spermier, deres bevegelighet, levedyktighet, utseende og funn av antistoffer.

Sædprøve

En sædprøve kan gi informasjon om produksjon og transport av sædceller (spermier) og kan påvise faktorer med negativ effekt på spermiefunksjonen.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/mann/undersokelser/sadprove/ 

Hva er en sædprøve?

Hvordan dannes spermier?

Når er det aktuelt å ta sædprøve?

Om sæden

Prøvetaking

Vurdering av prøven

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Barratt CL. Semen analysis is the cornerstone of investigation for male infertility. Practitioner 2007; 251: 8 - 10. PubMed  
  2. Pound N, Javed MH, Ruberto C et al. Duration of sexual arousal predicts semen parameters for masturbatory ejaculates. Physiol Behav 2002; 76: 685-9. PubMed  
  3. Björndahl L, Kvist U. Sequence of ejaculation affects the spermatozoon as a carrier and its message. Reprod Biomed Online 2003; 7: 440-8. PubMed  
  4. Björndahl L, Kjellberg S, Kvist U. Ejaculatory sequence in men with low sperm chromatin-zinc. Int J Androl 1991; 14: 174-8. PubMed  
  5. Björndahl L, Kvist U. Influence of seminal vesicular fluid on the zinc content of human sperm chromatin. Int J Androl 1990; 13: 232-7. PubMed