Hopp til hovedinnhold

Nedre urinveissymptomer, LUTS

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Diagnostisk tankegang

Legesøkning

Diagnostiske fallgruver

ICPC-2

Differensialdiagnoser

Benign prostatahyperplasi

Prostatakreft

Uretrastriktur

Cystitt hos menn

Overaktiv blære

Blærehalsobstruksjon

Prostatitt, kronisk

Prostatitt, akutt

Diabetes type 2

Blærekreft

Steinsykdom i urinveiene

Detrusorinstabilitet

Blæredivertikler

Sykehistorien

Sentrale element

Klinisk undersøkelse

Generelt

Spesielt

Tilleggsundersøkelser

I allmennpraksis

Andre undersøkelser

Tiltak og råd

Henvisninger

Illustrasjoner

Plansjer eller tegninger

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Steinar J. Karlsen, tidligere klinikksjef og professor dr. med., Oslo Urologiske Universitetsklinikk, Aker universitetssykehus helseforetak og Universitetet i Oslo
  • Svein Z. Bratland, spesialist i allmennmedisin, Sandviken Legesenter, Bergen, og seniorrådgiver i Statens helsetilsyn, Oslo
  • Per Inge Lundmo, overlege Kirurgisk klinikk, Urinveissykdommer, Regionsykehuset i Trondheim og førsteamanuensis Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet, Trondheim