Hopp til hovedinnhold

Nedre urinveissymptomer, LUTS

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


 1. McVary KT, Saini R. Lower urinary tract symptoms in men. UpToDate, last updated Jan 06, 2015. UpToDate  
 2. Abrams P, Chapple C, Khoury S, et al. Evaluation and treatment of lower urinary tract symptoms in older men. J Urol 2009; 181:1779. PubMed  
 3. Jones C, Hill J, Chapple C, Guideline Development Group. Management of lower urinary tract symptoms in men: summary of NICE guidance. BMJ 2010; 340:c2354. BMJ (DOI)  
 4. Eide IA, Angelsen A, Øverland GB, Vada K, Vatten L. Vannlatingsplager og prostataspesifikt antigen i en norsk normalpopulasjon. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 553-6. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 5. De Nunzio C, Roehrborn CG, Andersson KE, McVary KT. Erectile Dysfunction and Lower Urinary Tract Symptoms. Eur Urol Focus. 2017 Oct;3(4-5):352-363. Epub 2017 Nov 27. PMID: 29191671. PubMed  
 6. D'Silva KA, Dahm P, Wong CL. Does this man with lower urinary tract symptoms have bladder outlet obstruction?: The Rational Clinical Examination: a systematic review. JAMA 2014; 312:535. Journal of the American Medical Association  
 7. Prostatakreft - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging. Nasjonal faglig retningslinje. Sist faglig oppdatert 01. november 2021. www.helsedirektoratet.no  
 8. Eastham JA, Riedel E, Scardino PT, et al. Variation of serum prostate-specific antigen levels. An evaluation of year-to-year fluctuations. JAMA 2003; 289: 2695-2700. PubMed  
 9. LUTS. Norsk urologisk forenings anbefalinger for allmennleger. Nr 1, versjon september 2012.
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Steinar J. Karlsen, tidligere klinikksjef og professor dr. med., Oslo Urologiske Universitetsklinikk, Aker universitetssykehus helseforetak og Universitetet i Oslo
 • Svein Z. Bratland, spesialist i allmennmedisin, Sandviken Legesenter, Bergen, og seniorrådgiver i Statens helsetilsyn, Oslo
 • Per Inge Lundmo, overlege Kirurgisk klinikk, Urinveissykdommer, Regionsykehuset i Trondheim og førsteamanuensis Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet, Trondheim