Hopp til hovedinnhold

Gonoré

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Seksuelt overført infeksjon forårsaket av Neisseria gonorrhoeae. Ofte koinfeksjon med andre seksuelt smittsomme sykdommer
Forekomst:
Økende senere år i Norge, i 2018 ble det meldt 1658 tilfeller. Overrepresentert blant menn som har sex med menn
Symptomer:
Inkubasjonstid 2-7 dager. Asymptomatisk infeksjon vanlig hos kvinner. Svie ved vannlating og mukopurulent utflod fra urinrøret, ev. feber med smerte og hevelse i store ledd, proktittsymptomer ved anal gonoré, faryngitt eller asymptomatisk ved halsgonoré
Funn:
Hos kvinner ofte cervicitt og økt fluor, ev. ømhet over uterus og i adnex. Hos menn rubor i urethralåpningen og mukopurulent utflod. Disseminert infeksjon forekommer
Diagnostikk:
PCR i urinprøve hos menn, vaginalprøve hos kvinner, ev. fra rektum eller hals. Ved bekreftet infeksjon dyrkning for resistensbestemmelse
Behandling:
Rask oppstart av antibiotika og partnerbehandling. Smitteoppsporing
 1. Workowski KA, Bolan GA. Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2015. MMWR Recomm Rep. 2015 Jun 5. 64 (RR-03):1-137.
 2. Folkehelseinstituttet. Seksuelt overførbare infeksjoner i 2019. [url]https://www.fhi.no/nyheter/2020/seksuelt-overforbare-infeksjoner-i-2019/url]
 3. Folkehelseinstituttet. Mindre hiv, gonoré og syfilis under pandemien. Nyheter fra FHI 15.03.2022 www.fhi.no  
 4. NORM/NORM-VET 2018. Usage of Antimicrobial Agents and Occurrence of Antimicrobial Resistance in Norway. Tromsø / Oslo 2019. ISSN:1502-2307 (print) / 1890-9965 (electronic). www.vetinst.no  
 5. Fairley CK, Hocking JS, Zhang L, Chow EP. Frequent Transmission of Gonorrhea in Men Who Have Sex with Men. Emerg Infect Dis. 2017 Jan;23(1):102-104. PMID: 27983487 PubMed  
 6. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest jan 2022).
 7. Gaydos CA, Ako MC, Lewis M, et al. Use of a Rapid Diagnostic for Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae for Women in the Emergency Department Can Improve Clinical Management: Report of a Randomized Clinical Trial. Ann Emerg Med. 2018 Nov 1. pii: S0196-0644(18)31271-X. doi: 10.1016/j.annemergmed.2018.09.012. (Original) PMID: 30392736 PubMed  
 8. Folkehelseinstituttet. Gonoré - veileder for helsepersonell. Smittevernveilederen. Sist oppdatert 07.04.2019. www.fhi.no  
 9. Henny KD, Huang Y-LA, Hoover KW. Low Human Immunodeficiency Virus (HIV) Testing Rates and No HIV Preexposure Prophylaxis Prescribed Among Female Patients Diagnosed With a Sexually Transmitted Infection, 2017-2018. Obstet Gynecol 2020. pmid:33156188 PubMed  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Svein Z. Bratland, spesialist i allmennmedisin, Sandviken Legesenter, Bergen, og seniorrådgiver i Statens helsetilsyn, Oslo
 • Dag Berild, overlege, Medisinsk klinikk, Aker Sykehus