Hopp til hovedinnhold

Herpes genitalis hos menn

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
En residiverende, livslang venerisk sykdom med sårdannelser i genitalområdet som skyldes herpes simplex virus 2 (HSV 2) eller sjeldnere herpes simplex virus 1 (HSV 1)
Forekomst:
20-40% i aldersgruppen 20-40 år har hatt primærinfeksjon med HSV-2
Symptomer:
Allmennsymptomer hos 80% og vesikkelutbrudd på forhuden eller rundt urinrørsåpningen, det svir og er ubehagelig
Funn:
Kliniske funn er vesikler, bristede vesikler, sår, ev. impetigo
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser kan være virusdyrkning eller PCR
Behandling:
Ved primærutbrudd anbefales behandling med perorale antivirale midler

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Medikamentell behandling

Annen behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Plan

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Animasjoner

Trygdemedisin

Illustrasjoner

Plansjer eller tegninger

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Svein Z. Bratland, spesialist i allmennmedisin, Sandviken Legesenter, Bergen, og seniorrådgiver i Statens helsetilsyn, Oslo
  • Per Inge Lundmo, overlege Kirurgisk klinikk, Urinveissykdommer, RiT og førsteamanuensis Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim