Hopp til hovedinnhold

Hypospadi

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Ufullstendig utviklet uretra. Meatus befinner seg langs ventralsiden av penis, scrotum eller perineum. Ukjent årsak, trolig multifaktoriell
Forekomst:
Rammer 1-3 per 1000 fødte guttebarn i Norge
Symptomer:
Andre samtidige anomalier er ikke uvanlig, heller ikke psykososiale og psykoseksuelle følger av tilstanden
Funn:
Avdekkes vanligvis ved klinisk undersøkelse av nyfødte
Diagnostikk:
Kan være indisert med radiologisk undersøkelse av urinveier, hormon- og kromosomanalyse
Behandling:
Kirurgisk korreksjon
 1. Viddal KO, Aksnes G. Hypospadi - ikke bare feilplassert urinrørsåpning. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 586-8. PubMed  
 2. Kraft KH, Shukla AR, Canning DA. Hypospadias. Urol Clin North Am 2010; 37: 167-81. PubMed  
 3. Klingenberg C. Hypospadi. Pediatriveileder, nyfødtmedisin. Sist revidert 2021. www.helsebiblioteket.no  
 4. Wang MH, Baskin LS. Endocrine disruptores, genital developments and hypospadias. J Androl 2008; 29: 499-505. PubMed  
 5. van der Zanden LF, van Rooij IA, Feitz WF. Aetiology of hypospadias: a systematic review of genes and environment. Hum Reprod Update 2012; 18: 206-83. PubMed  
 6. Montag S, Palmer LS. Abnormalities of penile curvature: chordee and penile torsion. ScientificWorldJournal 2011; 28: 1470-8. PubMed  
 7. Mir T, Simpson RL, Hanna MK. The use of tissue expanders for resurfacing of the penis for hypospadias cripples. Urology 2011; 78: 1424-9. PubMed  
 8. Rynja SP, de Jong TP, Bosch JL, de Kort LM. Functional, cosmetic and psychosexual results in adult men who underwent hypospadias correction in childhood. J Pediatr Urol 2011; 7: 504-15. PubMed  
 9. Wilkinson DJ, Farrelly P, Kenny SE. Outcomes in distal hypospadias: a systematic review of the Mathieu and tubularized incised plate repairs. J Pediatr Urol 2012; 8: 307-12. PubMed  
 10. Castagnetti M, El-Ghoneimi A. Surgical management of primary severe hypospadias in children: systematic 20-year review. J Urol 2010; 184: 1469-74. PubMed  
 11. Schönbucher VB, Weber DM, Landolt MA. Psychosocial adjustment, health-related quality of life, and psychosexual development of boys with hypospadias: a systematic review. J Pediatr Psychol 2008; 33: 520-35. PubMed  
 12. Aigrain Y, Cheikhelard A, Lottmann H, Lortat-Jacob S. Hypospadias: surgery and complications. Horm Res Paediatr 2010; 74: 218-22. PubMed  
 13. Ching CB, Wood HM, Ross JH, et al. The Cleveland Clinic experience with adult hypospadias patients undergoing repair: their presentation and a new classification system. BJU Int 2011; 107: 1142-6. PubMed  
 14. González R, Ludwikowski BM. Importance of urinary flow studies after hypospadias repair: a systematic review. Int J Urol 2011; 18: 757-61. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim
 • Steinar J. Karlsen, tidligere klinikksjef og professor dr. med., Oslo Urologiske Universitetsklinikk, Aker universitetssykehus helseforetak og Universitetet i Oslo